Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGeving, Stig
dc.contributor.authorTorgersen, Svein Erik
dc.date.accessioned2016-10-18T13:20:36Z
dc.date.available2016-10-18T13:20:36Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.isbn82-536-0594-3
dc.identifier.issn0801-6461
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2416041
dc.description.abstractForord. Fuktskader i bygninger og bygningskonstruksjoner er et velkjent problem for byggebransjen. For utvendige konstruksjoner er det anslått at ca. 75 - 90% av alle bygningsskader i større eller mindre grad er forårsaket av fukt. Dårlige fukttekniske løsninger er en dominerende årsak til tradisjonelle fuktskader. Fukt kan forårsake problemer som f.eks. råte, muggvekst, korrosjon, emisjon av skadelige stoffer og frostskader, og vil derfor kunne påvirke både den strukturelle sikkerheten, bestandigheten, utseendet til bygningskonstruksjoner og helsemessige aspekter i bygninger. Med denne bakgrunnen er det klart at behovet for metoder og regnetekniske hjelpemidler til å foreta fuktmessig evaluering av nye og eksisterende konstruksjoner er stort. I løpet av de senere årene er det blitt tilgjengelig mange beregningsprogrammer for fuktteknisk analyse av bygningskonstruksjoner. En gjennomgang og presentasjon av generelle prinsipper for fuktteknisk analyse av bygningskonstruksjoner vha. beregningsprogrammer er gitt i (Geving, 1997). I (Hens, 1996) presenteres en oversikt over 37 eksisterende beregningsprogramnier. Disse programmene har forskjellig kompleksitet og gyldighetsområde. De mest avanserte kan simulere de kombinerte prosessene av dampdiffusjon, kapillær væsketransport, damptransport ved luftkonveksjon (tvungen og naturlig) og varmetransport ved konduksjon, stråling, latent varme og entalpitransport i to dimensjoner. De kommersielt tilgjengelige beregningsmodellene er derimot vanligvis mer forenklede modeller, som f.eks. MATCH (Pedersen, 1990), ID-HAM (Hagentoft, 1993) og WUFI (Ktinzel, 1995) som alle er en-dimensjonale modeller. For å gjøre en slik fuktteknisk beregning av en utvendig bygningskonstruksjon behøves klimadata som representerer det geografiske området hvor den aktuelle bygningen er lokalisert. I denne rapporten presenteres derfor klimadata til fuktberegninger på times- og månedsbasis, fremskaffet for 12 forskjellige steder i Norge. I tillegg presenteres spesielle klimadata på månedsbasis for konstruksjoner mot grunnen, som f.eks. kjellervegger og plate-på-mark-konstruksjoner.
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges byggforskningsinstituttnb_NO
dc.relation.ispartofseriesProsjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);227
dc.subjectFukttransport
dc.subjectYttervegg
dc.subjectTak
dc.subjectGolv fra grunnen
dc.subjectKlimadata
dc.subjectFuktberegninger
dc.titleKlimadata for fuktberegninger. Referanseår for 12 steder i Norge og klimadata for konstruksjoner mot grunnennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holder© Norges byggforskningsinstitutt
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500nb_NO
dc.identifier.cristin328140


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel