Show simple item record

dc.contributor.authorFjeldstad, Hans-Petter
dc.date.accessioned2016-08-15T11:45:34Z
dc.date.accessioned2016-08-22T11:42:54Z
dc.date.available2016-08-15T11:45:34Z
dc.date.available2016-08-22T11:42:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSINTEF Energi. Rapport. 19 p. SINTEF Energi AS, 2015nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-594-3662-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2400380
dc.description-
dc.description.abstractRapportens formål har vært å vurdere tiltak for effektiv oppvandring av laksefisk forbi Reinforsen i Ranaelva. Eksisterende laksetrapp ble synfart i november 2014. Fjellforholdene i tunnelen ble vurdert som tilfredsstillende og tersklene i trappas øverste to tredjedeler ble vurdert til å være i brukbar og god stand. Inngangen til trappa er godt plassert. Tersklene i trappas nedre tredjedel må repareres i sin helhet, det elektriske anlegget må renoveres, og ved fangstkammeret i trappas øvre del må fjellrommet gjøres større. Arrangement for behandling og registrering av fisk må oppgraderes og innløpet til trappa må senkes med ca. 1 meter for å sikre vann i trappa hele sommeren. Nytt kraftverk i Reinforsen er i utgangspunktet ikke i konflikt med oppvandring hos fisk, såfremt planene for kraftverket tilpasses en fisketrapp. En ny fisketrapp på motsatt side av elva er fullt mulig, spesielt dersom det er ønskelig med kraftverksutløp i samme området. Dersom dagens laksetrapp beholdes er det ønskelig å flytte dagens kraftverksutløp nærmere fossen og helst fram til dagens trappeinngang. Utløpet må stenges med varegrind. Det samme må inntaket til kraftverket på oversiden av dammen. Det må sikres at nedvandring av fisk i framtiden ikke kan gå inn i turbinene til Reinforsen og Langvatnet kraftstasjoner.
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Energi. Rapport;TR A7454
dc.titleFiskevandring forbi Reinforsen i Rana -Tiltaksstudienb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2016-08-15T11:45:34Z
dc.identifier.cristin1225923


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record