Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGranøien, Idar Ludvig Nilsen
dc.date.accessioned2016-05-12T12:45:39Z
dc.date.accessioned2016-05-19T11:52:37Z
dc.date.available2016-05-12T12:45:39Z
dc.date.available2016-05-19T11:52:37Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationSINTEF Rapport A14206, 38 p. SINTEF, 2010nb_NO
dc.identifier.isbn9788214044638
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2389794
dc.description-nb_NO
dc.description.abstractDet er utført beregninger av flystøy i henhold til retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet for Arendal lufthavn Gullknapp. Flyplassen er planlagt utvidet med lengre rullebane og kommersiell aktivitet. Beregningene er utført for to rullebanelengder for tre scenarier, åpningsår, 10 års prognose og et langtids perspektiv på om lag 20 år fram i tid. Flystøyberegninger utføres med det norskutviklede programmet NORTIM, som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Resultatene vises i form av støysoner på kartunderlag, angivelse av areal som dekkes av sonene og telling av antall bygninger med støyfølsomt bruksformål som faller innenfor støysonene. Beregningene viser at de bygninger som havner inn i støysonene allerede er innløst av flyplasseier. I vedlegg er det vist hvilke konsekvenser en etablering av Luftfartshøyskolen Sør vil ha på støysonene. Antall berørte boliger øker ikke, selv om arealet på støysonene øker noe. Oppdragsgiver: Arendal lufthavn Gullknapp ASnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleBeregning av flystøy for Arendal Lufthavn Gullknapp etter retningslinje T-1442nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2016-05-12T12:45:38Z
dc.identifier.cristin1267929
dc.relation.projectStiftelsen SINTEF: 90E332nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel