• Deltakelse for eldre som mottar hjemmetjeneste 

   Eide, Arne Henning; Witsø, Aud Elisabeth; Vik, Kjersti (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Begrepet deltagelse er ikke nytt i helse- og omsorgslitteraturen, men det erkjennes at involvering av pasienter og brukere har vært begrenset, og at kompleksiteten knyttet til økt deltagelse for brukere og pasienter til ...
  • GPS som hjelpemiddel for personer med orienteringsvansker 

   Grut, Lisbet; Øderud, Tone; Bøthun, Silje (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Bakgrunn og problemstilling: Personer med kognitiv svikt og orienteringsvansker kan ha nytte av lokaliseringsteknologi (GPS) for å kunne bevege seg trygt omkring på egen hånd. Denne artikkelen beskriver brukeres refleksjoner ...
  • Hvilke nytte har hjemmeboende med hjelpebehov for velferdsteknologi? 

   Isaksen, Jørn; Paulsen, Kaia; Stokke, Randi; Skarli, Jim; Melby, Line (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Hensikten med studien var å undersøke hvilke erfaringer utprøving av velferdsteknologi kan gi hjemmeboende brukere av omsorgstjenester. Studien ble gjennomført i to kommuner i Oppland som deltok i Det nasjonale ...