• Kulturtilbud for inkludering av eldre med innvandrerbakgrunn. Forprosjekt. 

      Sandsund, Mariann; Midtgård, Trude Mariane; Rangul, Vegar; Haugan, Tommy (SINTEF Rapport;2020:00017, Research report, 2020)
      Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn, og antallet eldre med innvandrerbakgrunn vil øke i årene framover. Overordnet mål for prosjektet har vært å utvikle ny kunnskap og nye forslag til hvordan skape gode kulturelle ...