Now showing items 3899-3918 of 4239

  • Trust and distrust in online fact-checking services 

   Brandtzæg, Petter Bae; Følstad, Asbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   While the internet has the potential to give people ready access to relevant and factual information, social media sites like Facebook and Twitter have made filtering and assessing online content increasingly difficult due ...
  • Truth or Dare? – How can we Influence the Adoption of Artificial Intelligence in Municipalities? 

   Schaefer, Cindy; Lemmer, Kristina; Kret, Samy; Ylinen, Maija; Mikalef, Patrick; Niehaves, Bjoern (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Artificial intelligence (AI) is becoming an increasingly important factor of everyday life. The progress of AI adoption continues to accelerate with increasing investments in AI techniques and applications worldwide. ...
  • Trygg bolig for en meningsfull hverdag : Utvikling av nytt bo- og tjenestetilbud for personer med ROP-lidelser og voldsrisiko 

   Røe, Melina; Svendsen, Stina; Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Bø, Lars Arne (Research report, 2021)
   Fra forordet. Denne rapporten er basert på datainnsamling knyttet til prosjektet som vi kalte Nytt botilbud for personer med alvorlige ROP-lidelser og voldsrisiko i søknaden om kompetansetilskudd til Husbanken. Prosjektet ...
  • Trygg Heim - Teknologi og tjenester som effektiviserer og forbedrer omsorgstjenester i hjemmet 

   Kofod-Petersen, Anders; Dahl, Yngve; Brørs, Kirsti Fossland; Murvold, Viggo (SINTEF Rapport;, Research report, 2013)
   Denne rapporten beskriver resultater fra et forprosjekt finansiert av Regionale forskningsfond – Midt-Norge. Forprosjektet har vært et samarbeid mellom Trondheim kommune, Malvik kommune og SINTEF. Rapporten presenterer ...
  • Trygge spor - forstudie. GPS løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens 

   Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Øderud, Tone; Bøthun, Silje; Dahl, Yngve; Holbø, Kristine (SINTEF Rapport;, Research report, 2011)
   Prosjektet Trygge spor – GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens, er et offentlig innovasjonsprosjekt finansiert av Oslofjordfondet. Prosjektets oppdragsgivere er Drammen, ...
  • Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens. Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor 

   Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Øderud, Tone; Holbø, Kristine; Bøthun, Silje (SINTEF Rapport;, Research report, 2013)
   Økt livskvalitet med GPSTrygge spor er et offentlig innovasjonsprosjekt finansiert av Oslofjordfondet. Prosjektet harvært organisert gjennom en forstudie i 2011 og en hovedstudie i 2012. Fem kommuner harsamarbeidet om å ...
  • Trygghets- og mestringsteknologier i Bergen. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Bergen kommune 

   Røhne, Mette; Ausen, Dag; Larsen, Inger; Solberg, Elisabeth (Research report, 2016)
   Bergen kommune har testet ut trygghets- og mestringsteknologier hos hjemmeboende brukere som en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Kommunen har ønsket å etablere kunnskap om behov for endring i organisasjon og ...
  • Trygghetspakken - behovskartlegging og erfaringer 

   Svagård, Ingrid Storruste; Ausen, Dag; Grut, Lisbet; Øderud, Tone; Standal, Kristin; Bergene, åÅe; Husebø, Irene (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
   Prosjektet "Trygghetspakken - behovskartlegging og erfaringer" finansiert gjennom InnoMed har kartlagt behov hos brukere, pårørende og kommunale ansatte gjennom intervjuer og konkret utprøving av teknologi hos fire brukere ...
  • Trygghetspakken i Trondheim kommune. Innledende utprøving av velferdsteknologi hjemme hos tre brukere 

   Svagård, Ingrid Storruste; Kofod-Petersen, Anders; Ausen, Dag (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
   Trondheim kommune har i samarbeid med SINTEF gjennomført utprøving av teknologi fra leverandørene Curatec og Abilia hos 3 brukere, i perioden februar-november 2012. Aktiviteten har vært knyttet til Innomed-prosjektet ...
  • TSV development for miniaturized MEMS acceleration switch 

   Lietaer, Nicolas; Summanwar, Anand; Bakke, Thor; Taklo, Maaike Margrete Visser; Dalsjø, Per G. (Chapter, 2011)
   Fragile micromachined MEMS structures are usually protected by bonding a capping wafer to the device wafer itself. As opposed to using lateral interconnects at the interface between the cap wafer and the device wafer, the ...
  • TSV development for miniaturized MEMS acceleration switch 

   Lietaer, Nicolas; Summanwar, Anand; Dalsjø, Per G.; Bakke, Thor; Tofteberg, Hannah Rosquist (Lecture, 2010)
   Fragile micromachined MEMS structures are usually protected by bonding a capping wafer to the device wafer itself. As opposed to using lateral interconnects at the interface between the cap wafer and the device wafer, the ...
  • Tumor Targeting by αvβ3-Integrin-Specific Lipid Nanoparticles Occurs via Phagocyte Hitchhiking 

   Sofias, Alexandros Marios; Toner, Yohana C.; Meerwaldt, Anu E.; van Leent, Mandy M. T.; Soultanidis, Georgios; Elschot, Mattijs; Gonai, Haruki; Grendstad, Kristin; Flobak, Åsmund; Neckmann, Ulrike; Wolowczyk, Camilla; Fisher, Elizabeth L.; Reiner, Thomas; Davies, Catharina de Lange; Bjørkøy, Geir; Teunissen, Abraham J. P.; Ochando, Jordi; Pérez-Medina, Carlos; Mulder, Willem J. M.; Hak, Sjoerd (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Although the first nanomedicine was clinically approved more than two decades ago, nanoparticles’ (NP) in vivo behavior is complex and the immune system’s role in their application remains elusive. At present, only ...
  • Tunable lowpass filter with RF MEMS capacitance and transmission line 

   Saha, Shimul Chandra; Hanke, Ulrik; Sagberg, Håkon; Fjeldly, Tor A; Sæther, Trond (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   We have presented an RF MEMS tuneable lowpass filter. Both distributed transmission lines and RF MEMS capacitances were used to replace the lumped elements. The use of RF MEMS capacitances gives the flexibility of tuning ...
  • Tuning the material and catalytic properties of SUZ-4 zeolites for the conversion of methanol or methane 

   Dyballa, Michael Martin; Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Beato, Pablo; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Arstad, Bjørnar; Svelle, Stian (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   This work describes the synthesis and investigation of improved SUZ-4 catalysts (SZR framework) and their application in methanol-to-olefins and methane-to-methanol conversion. We report boron containing, dealuminated and ...
  • Tunnelbransjen digitaliseres 

   Grøv, Eivind; Strømsvik, Helene; van Oosterhout, Dirk (Journal article, 2020)
   Som resten av samfunnet, er tunnelbransjen i ferd med å digitaliseres. SINTEF er med på utviklingen, og vi vil se mulighetene dette bringer med seg, i tett og nær kontakt med bransjens aktører.
  • Tverrfaglig evaluering av Kampen Omsorg+ 

   Høyland, Karin; Grut, Lisbet; Thygesen, Hilde (SINTEF Fag;59, Research report, 2019)
   Denne rapporten formidler resultater fra en tverrfaglig evaluering av bo- og tjenestetilbudet Kampen Omsorg+ i Oslo. Tilbudet er ett av flere bo- og aktivitetstilbud som er godkjent som Omsorg+ i Oslo kommune. Modellen ...
  • Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold i perioden 2001-2003 

   Bjørngaard, Johan Håkon; Hatling, Trond (SINTEF Rapport;A2427, Research report, 2005)
   STF78 A055001 Denne rapporten er den andre av tre om tvungent psykisk helsevern med døgnomsorg gjennom Opptrappingsplanen. Prosjektet inngår som en av tre komponenter i et større prosjekt ved SINTEF Helse om utviklingen ...
  • Twinnability of Al–Mg alloys: A first-principles interpretation 

   Zhao, Dongdong; Løvvik, Ole Martin; Marthinsen, Knut; Li, Yanjun (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  • Two-Phase Dibromocyclopropanation of Unsaturated Alcohols Using Flow Chemistry 

   Østby, Runa Berg; Didriksen, Terje; Antonsen, Simen Gjelseth; Nicolaisen, Steinar Sollien; Stenstrøm, Yngve H. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Dibromocyclopropanations are conventionally done by addition of dibromocarbene to alkenes under phase-transfer conditions in batch reactions using a strong base (50% NaOH (aq)), vigorous stirring and long reaction times. ...
  • Two-state Optical Filter Based on Micromechanical Diffractive Elements 

   Sagberg, Håkon; Bakke, Thor; Johansen, Ib-Rune; Lacolle, Matthieu Jean P; Moe, Sigurd T. (Chapter, 2007)
   We have designed a robust two-state filter for infrared gas measurement, where the filter transmittance alternates between a single bandpass function, and a double-band offset reference. The device consists of fixed and ...