Now showing items 2652-2671 of 4328

  • OC2017 A-128 - Ringvirkningsanalyse for teknologi- og serviceleverandører til sjømatnæringen - leverandører, utviklingstrekk og eksport 

   Winther, Ulf; Tiller, Rachel; Ratvik, Ingeborg; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald; Grindvoll, Inger Lise Tyholt (SINTEF rapport;OC2017 A-128, Research report, 2017)
   SINTEF Ocean AS og SINTEF Teknologi og samfunn har gjennomført en analyse av teknologi-, service- og forleverandørene til sjømatnæringen. Analysen omfatter: Oversikt over og kategorisering av leverandører Beregning av ...
  • OC2017A-120 - Betydningen av fiskeflåten - Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping, tall fra 2014-2016 

   Richardsen, Roger; Sønvisen, Signe Annie; Bull-Berg, Heidi; Grindvoll, Inger Lise Tyholt (SINTEF rapport;OC2017A-120, Research report, 2017)
  • OC2017A-120 - Betydningen av fiskeflåten - Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping, tall fra 2014-2016 

   Richardsen, Roger; Sønvisen, Signe Annie; Bull-Berg, Heidi; Grindvoll, Inger Lise Tyholt (SINTEF Rapport;OC2017A-120, Research report, 2017)
  • Occupational safety in a globalized construction industry: a study on Polish workers in Norway 

   Wasilkiewicz, Kinga; Albrechtsen, Eirik; Antonsen, Stian (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Polish workers are the largest group of migrant workers in Norway and are particularly well represented in the construction industry. According to several studies, migrant workers are more prone to occupational accidents ...
  • Occupational Safety Management in the Offshore Windindustry–Status and Challenges 

   Albrechtsen, Eirik (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   An overview of accidents and potential occupational accidents in the offshore wind industry is shown. There are indications that the number of accidents is relatively high. Based on a model for safe operations, status for ...
  • Occupational Safety Management in the Offshore Windindustry–Status and Challenges 

   Albrechtsen, Eirik (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   An overview of accidents and potential occupational accidents in the offshore wind industry is shown. There are indications that the number of accidents is relatively high. Based on a model for safe operations, status for ...
  • Oceanic plastic pollution caused by Danish seine fishing in Norway 

   Syversen, Tore; Lilleng, Grethe; Vollstad, Jørgen; Bård, Hanssen; Sønvisen, Signe Annie (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Wear and tear on fishing gear is a sparsely investigated source of microplastic pollution in the sea. In Norway, Danish seine ropes and trawls are the fishing gears that contribute most to this pollution. The main reason ...
  • Offset dependence of overburden time-shifts from ultrasonic data 

   Bakk, Audun; Holt, Rune Martin; Bauer, Andreas; Dupuy, Bastien; Romdhane, Mohamed Anouar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Depletion or injection into a reservoir implies stress changes and strains in the reservoir and its surroundings. This may lead to measurable time-shifts for seismic waves propagating in the subsurface. To better understand ...
  • Offshore outsourcing costs: known or still hidden? 

   Šmite, Darja; Moe, Nils Brede; Krekling, Thomas; Stray, Viktoria (Chapter; Peer reviewed, 2019)
   Offshore outsourcing of software development has been both famous for the promises of great cost reductions, and infamous for the hidden costs associated with the challenges of organizing software work over distance. ...
  • Offshore Wind: Employment and value creation of EPCI exports in Norway 

   Rocha Aponte, Fabian; Andersen, Tina; Nørstebø, Vibeke Stærkebye; Uggen, Kristin Tolstad; Bjelle, Eivind Lekve; Wiebe, Kirsten Svenja (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The objective of this study is to investigate the value creation potential and the employment effects for the offshore wind engineering, procurement, construction and installation (EPCI) sector in Norway up to 2030 considering ...
  • Oil spill barrier status panel - specification 

   Øien, Knut; Holen, Siri Mariane (SINTEF Digital rapporter;2020:00517, Research report, 2020-06)
   This document provides a specification for an oil spill barrier status panel (OS‐BSP) for Goliat. It covers general requirements and principles, breakdown structure of barrier functions, systems ...
  • Ombruk av byggematerialer – marked, drivere og barrierer 

   Sandberg, Eli; Kvellheim, Ann Kristin (SINTEF Notat;40, Research notat, 2021)
   Studier viser at ombruk av byggematerialer kan bidra til å redusere avfallsmengden og ut-slippene i den norske BAE-næringen. Denne rapporten tar for seg markedsutsiktene for ombruk av byggematerialer og identifiserer viktige ...
  • Ombruk av byggematerialer. Veileder for dokumentasjon av ytelser 

   Kron, Magnus; Plesser, Thale Sofie Wester; Risholt, Birgit Dagrun; Stråby, Karolina; Thunshelle, Kari (Others; Veileder, 2022)
   Forord. Byggenæringen genererer mye avfall, og både rehabilitering og nybygging krever store mengder byggematerialer. I dag er byggematerialene stort sett nye og dessuten i høy grad lagd av jomfruelige råvarer. Ombruk ...
  • Ombruk av bygningsdeler - læringspunkter fra forbildeprosjekter i Norge, Danmark og Belgia 

   Sandberg, Eli; Fufa, Selamawit Mamo; Knoth, Katrin; Eberhardt, Leonora Charlotte Malabi (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Ombruk av bygningsdeler kan bidra til lavere utslipp og mindre avfall fra byggenæringen. I denne artikkelen beskriver vi hva vi kan lære fra seks forbildeprosjekter i Norge, Danmark og Belgia. Rammevilkårene for ombruk ...
  • Ombruk av gatestein. Kartlegging, prøving, LCA og kostnadsanalyser 

   Fufa, Selamawit Mamo; Plesser, Thale Sofie Wester; Grytli, Tuva (SINTEF Fag;79, Research report, 2021)
   Denne rapporten er hovedleveranse fra SINTEF-prosjektet Prøving av ombruksbyggevarer – Testing reused Building Products. Arbeidet som presenteres i denne rapporten, ble utført i samarbeid med forskningsprosjektet REBUS – ...
  • Ombygging til blågrønne og blågrå tak | Problemstillinger og sjekklister 

   Elvebakk, Kristin; Time, Berit; Skjeldrum, Petter Martin; Kvande, Tore (Klima 2050 Report;10, Research report, 2018)
   Forord. Denne anvisningen synliggjør hvilke forhold som må ivaretas ved etablering av blågrønne og blågrå tak på eksisterende tak. Den omhandler viktige forhold som må vurderes og tas hensyn til i oppstartsfasen, ...
  • Omsorgsboliger bygd i regi av boligbyggelag : Kartlegging og erfaringer 

   Woods, Ruth; Høyland, Karin (SINTEF Fag;26, Research report, 2014)
   Rapporten undersøker erfaringene med at boligbyggelag og norske kommuner fra 1997 til 2005 bygde ca. 6 000 omsorgsboliger organisert i borettslag. Undersøkelsen ble utført i sju kommuner. Her drøftes tendensen til at ...
  • Omsorgsplasser i Vestnes kommune, grunnlag for dimensjonering av ny sjukeheim 

   Rohde, Tarald; Høyland, Karin (SINTEF Rapport;A27810, Research report, 2016)
   Som grunnlag for å planlegge etableringen av nye sjukeheims- eller omsorgsplasser i Vestnes kommune gir denne rapporten en oversikt over dagens tilbud og hvordan det må utvides for å dekke det økte behovet som flere eldre vil gi.
  • On controllability of four-product dividing wall columns 

   Lukac, Goran; Halvorsen, Ivar Johan; Olujic, Zarko; Dejanovic, Igor (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Although potential for reduction of energy requirement and related carbon dioxide emissions is highly attractive – around 50% compared to conventional three column sequences – process industries are still reluctant to ...
  • On corner cutting in multi-obstacle avoidance problems 

   Stoican, Florin; Grøtli, Esten Ingar; Prodan, Ionela; Oara, Cristian (Journal article, 2015)
   One challenging and not extensively studied issue in obstacle avoidance is the corner cutting problem. Avoidance constraints are usually imposed at the sampling time without regards to the intra-sample behavior of the ...