• Automatisert landegning av line-forprosjekt - Sluttrapport på FHF-prosjekt 900629 

      Rindahl, Lasse; Eldby, Jørn (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A20876, Research report, 2011-10-12)
      Dette prosjektet hadde til hensikt å gjøre en vurdering av mulighetene for utvikling av teknologi for å gjøre arbeidsoperasjonene rundt landegning enklere og mindre kostnadskrevende. Gjennom dette forprosjektet har SINTEF ...