• Kommersielle produkter av ryggbeinskjøtt fra laks 

   Østvik, Stein Ove; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;SFH80A 105028, Research report, 2010-03-12)
   Det er gjennomført 5 forsøk med produksjon av separert ryggbeinkø0tt fra ryggbein av laks ved tre ulike lakseforedlingsbedrifter i prosjektet. Forsøkene har gitt varierende resultat i forhold til kvalitet på ryggbeinkjøttet. ...
  • Utnyttelse av silderogn - markedsforhold og substitutter 

   Richardsen, Roger; Østvik, Stein Ove; Gunnarson, Bengt (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106058, Research report, 2010-10-12)
   Det er et betydelig inntekstpotensial for norsk pelagisk industri i å utnytte biråstoff i større grad. Silderogn til konsumanvendelse har lang tradisjon i flere land, spesielt i Japan basert på tilførsler fra Stillehavssild. ...
  • Uttak av melke fra filetering av sild 

   Østvik, Stein Ove; Toldnes, Bendik (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A19107, Research report, 2011-03-29)
   Det er en meget tett kobling mellom uttak av rogn og melke. System for uttak av gonader og innvoller fra fileteringsmaskin for sild finnes. Manuell plukking av rogn praktiseres i industrien i dag og er tilsynelatende ...