• Kompendium for Lavenergiprogrammet. Regelverk 

      Kirkhus, Anders (Kompendium for Lavenergiprogrammet;, Others; Kompendium, 2009)
      Dette heftet forteller kortfattet om de de offentlige minstekravene til energibruk. Kravene står i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Heftet er del av en serie. Serien er kompendium til kurs fra Lavenergiprogrammet. ...