• STARTRENS – Optimalisert startfôring av rensefisk. Sluttrapport for FHF-prosjekt 901561 

      Hagemann, Andreas; Malzahn, Arne; Hansen, Bjørn Henrik; Ribicic, Deni; Sarno, Antonio; Kjørsvik, Elin; Vu, Tu Anh; Jager, Tjalling (SINTEF rapport;2021:01411 A, Research report, 2022-11-29)
      Dette er den faglige sluttrapporten for prosjektet "STARTRENS – Optimalisert startfôring av rensefisk" som ble finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (#901561). Rensefisk har en sentral rolle i ...