• Hydrolicer - Utredning av system, stress og velferd ved avlusing 

   Erikson, Ulf Gøran; Solvang, Torfinn; Schei, Marte; Ag, Siri; Aalberg, Kristian (SINTEF Ocean rapporter;2018:01081 A, Research report, 2018-12-21)
   Mekaniske avlusingsmetoder blir stadig vanligere i havbruksnæringa. Det er et stort behov for å dokumentere effekten på fiskevelferden ved bruk av disse metodene, i tillegg til effekten på lusenivået. Ideen bak dette ...
  • STARTRENS – Optimalisert startfôring av rensefisk. Sluttrapport for FHF-prosjekt 901561 

   Hagemann, Andreas; Malzahn, Arne; Hansen, Bjørn Henrik; Ribicic, Deni; Sarno, Antonio; Kjørsvik, Elin; Vu, Tu Anh; Jager, Tjalling (SINTEF rapport;2021:01411 A, Research report, 2022-11-29)
   Dette er den faglige sluttrapporten for prosjektet "STARTRENS – Optimalisert startfôring av rensefisk" som ble finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (#901561). Rensefisk har en sentral rolle i ...