• Mønsterklasserom levert som tjeneste - Tilrettelegging i skolen for barn med hørselshemming 

      Holbø, Kristine; Vis, Anne Carlijn; Storholmen, Tore Christian B; Høilund-Kaupang, Halvard (SINTEF Rapport;2021:00193, Research report, 2021)
      Hovedmålet med prosjektet har vært å utvikle et forslag til en helhetlig tjeneste for å tilpasse og gjennomføre tiltak for elever med nedsatt hørsel, som grunnlag for videre tjenesteinnovasjon. Prosjektet har kartlagt ...