• SvalVent – Sval og behagelig behovsstyrt ventilasjon for individuell kjøling i yrkesbygg 

   Thunshelle, Kari; Yang, Aileen; Bottolfsen, Hanne Liland; Solberg, Håkon Rikoll; Schild, Peter G. (SINTEF Fag;72, Research report, 2021)
   Behovsstyrt ventilasjon er en forutsetning for bygg med lavt energibehov, og i Norge ligger vi langt framme når det gjelder forskning og praktisk implementering på området. En av de største utfordringene knyttet til ...
  • UPGRADE – Veileder for energiambisiøs oppgradering av yrkesbygg 

   Mellegård, Sofie Elisabet; Svensson, Anna (SINTEF Notat;11, Research notat, 2014)
   En helhetlig, stegvis gjennomgang av hvordan man bør gå fram for å få til en ambisiøs energioppgradering. Temaer som inngår i veilederen er tilstandsanalyser, mulighetsstudier, kostnadsanalyse, støtteordninger og beskrivelser ...