• Tilrettelegging for dyrking av butare i Trøndelag. 

   Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Handå, Aleksander (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26345, Research report, 2014-09-25)
   Butare Alaria esculenta er en av de store tareartene som vokser langs Trøndelagskysten og som er attraktiv å begynne å dyrke med tanke på anvendelse til flere ulike produkter. Den vokser raskt, produserer mye biomasse og ...
  • Utgreiing av vekst hos dyrkede makroalger på en eksponert og en skjermet lokalitet i Møre og Romsdal 

   Skjermo, Jorunn; Broch, Ole Jacob; Endresen, Per Christian; Forbord, Silje; Lona, Eivind (SINTEF Ocean rapporter;2020:01053 A, Research report, 2020-11-10)
   I 2016 utførte SINTEF Ocean et oppdrag (TAREAL 1) for Møre og Romsdal fylkeskommune der matematisk modellering viste at betingelsene for dyrking av makroalger, og da spesielt sukkertare, ser ut til å være spesielt gode i ...