• Selvuttørkingsmekanismer for kompakte tak 

      Uvsløkk, Sivert (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);19, Research report, 2008)
      Tradisjonelt bygges kompakte tak opp uten planla gt naturlig lufting eller selvuttørkingsevne. Byggfukt og annen fukt som kommer inn i taket kan bli værende i taket i flere år før den eventuelt tørker ut. Det betyr at ...