• Energi og klimaeffekter GCE Blue Maritime 

      Hognes, Erik Skontorp; Borgen, Henning (SINTEF Ocean;OC2017 A-159, Research report, 2017-07-06)
      Rapporten presenterer en undersøkelse av hvordan den maritime klyngen i Møre og Romsdal, GCE Blue Maritime, har bidratt til en mer energieffektiv og klimavennlig maritim næring. Resultat og konklusjoner baserer seg på ...