• Maling og beis for trefasader. Sammensetning og helse- og miljøegenskaper 

      Plesser, Thale Sofie Wester (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);79, Research report, 2011)
      I Norge er det regelen at utvendig treverk overflatebehandles. Overflatebehandlingen, som kan være i form av impregnering, olje, beis eller maling, har til oppgave å beskytte og forskjønne. Overflatebehandlingsprodukter ...