• Membranfiltrering av bakterien Moritella viscosa fra sjøvann 

      Dahle, Stine Veronica Wiborg; Rosten, Trond Waldemar; Holan, Astrid Buran; Leiknes, TorOve; Ahlen, Catrine; Aas, Marianne (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26021, Research report, 2013-12-31)
      Bakterien Moritella viscosa forårsaker sykdommen vintersår hos laks og kan føre til stor dødelighet hos smolt i sjøvann og sår hos laks som fører til nedklassing ved slakt. I tillegg til økonomiske tap er også sykdommen ...