• Field Station Sandnessjøen, Effect of cracks in concrete after 25 years - Data report 

      Danner, Tobias; Belda Revert, Andres; Geiker, Mette Rica (Statens vegvesens rapporter;374, Research report, 2020)
      Tre opprissede betongbjelker støpt med forskjellige bindemiddelsammensetninger ble undersøkt etter 25 års marin eksponering ved feltstasjon Sandnessjøen. Betongbjelkene ble undersøkt med tanke på effekten av riss på ...