• Lusetellingsmetoder i lakseoppdrett - en beskrivelse av dagens status 

   Thorvaldsen, Trine; Frank, Kevin; Sunde, Leif Magne (SINTEF Ocean rapporter;2018:00483, Research report, 2018-04-25)
   Denne rapporten inngår i prosjektet "Utvikling av standardisert tellemetodikk og beregning av luseforekomst". Beskrivelser av dagens lusetellingsmetoder i lakseoppdrett er basert på intervju med ansatte som jobber på ...
  • Løsninger og utfordringer for utøvelse av biomassekontroll i lakseoppdrett 

   Bjelland, Hans Vanhauwaert; Høy, Erik; Rundtop, Per; Frank, Kevin; Sunde, Leif Magne (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A23546, Research report, 2012-10-24)
   Funn fra arbeidsområde 4 i forskningsprosjektet EXACTUS Denne rapporten dokumenterer forhold og begrensninger ved bruken av løsninger for biomassekontroll i lakseoppdrett, og baserer seg på funn i arbeidsområde 4 i ...