• Stort lakseanlegg på Trøndelagskysten 

      Torsethaugen, Knut (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22424, Research report, 2012-03-06)
      Med utgangspunkt i dagens kunnskapsstatus har en belyst og analysert fordeler, ulemper og utfordringene for næring, forvaltning og forskning knyttet til det å etablere et gigantanlegg for laks i Froan pa Trøndelagskysten ...