• Kunnskapsoversikt over norsk forskning med kjønns- og/eller likestillingsperspektiver 

      Lassemo, Eva; Karlstrøm, Henrik; Sand, Kari; Ose, Solveig Osborg (SINTEF Rapport;2021:00485, Research report, 2021)
      Formålet med dette prosjektet har vært å utforme en kunnskapsoversikt over norsk forskning med kjønns- og/eller likestillingsperspektiv. All tilgjengelig norsk forskning ble identifisert gjennom Cristin og institusjonelle ...