• Ombruk av gatestein. Kartlegging, prøving, LCA og kostnadsanalyser 

      Fufa, Selamawit Mamo; Plesser, Thale Sofie Wester; Grytli, Tuva (SINTEF Fag;79, Research report, 2021)
      Denne rapporten er hovedleveranse fra SINTEF-prosjektet Prøving av ombruksbyggevarer – Testing reused Building Products. Arbeidet som presenteres i denne rapporten, ble utført i samarbeid med forskningsprosjektet REBUS – ...