• Sklisikkerhet – målemetoder og kravsetting 

      Kron, Magnus; Sæther, Dag Henning; Mellegård, Sofie Elisabet (SINTEF Notat;24, Research notat, 2017)
      Forprosjektet har bidratt til å øke forståelsen og kompetansen innenfor prøving av sklisikkerhet. Resultater fra utprøving av flere metoder på et utvalg gulvprøver gir grunnlag for et større og langsiktig arbeid med mål ...