• Datakvalitet ved digitalisering i petroleumssektoren 

      Myklebust, Thor; Onshus, Tor; Lindskog, Stefan; Ottermo, Maria Vatshaug; Lundteigen, Mary Ann (SINTEF Rapport;2021:00053, Research report, 2021)
      Formålet med denne rapporten er å undersøke hvilke datakilder og data som benyttes i industrielle IKT-systemer og hvordan data behandles og prosesseres før de gjøres tilgjengelig i kontornettet. Styrker og sårbarheter ...