• Alternative dampsperrer med uttørkingsmulighet mot innelufta 

   Geving, Stig; Holme, Jonas; Uvsløkk, Sivert (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);65, Research report, 2010)
   I dette prosjektet er det gjort analyser og vurderinger knyttet til bruk av alternative dampsperrer i ytterkonstruksjoner. Det inkluderer yttervegger og luftede tak hvor det benyttes produkter på varm side av isolasjonen ...
  • Massivtre – Luftgjennomgang og behov for sperresjikt 

   Skogstad, Hans Boye; Gullbrekken, Lars; Uvsløkk, Sivert (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);81, Research report, 2011)
   SINTEF Byggforsk Avd. for Byggematerialer og konstruksjoner har gjennomført laboratoriemåling av luftgjennomgang i krysslaminerte elementer av massivtre. Prøvingen er utført innenfor Brukerinitiert prosjekt (BIP) ...
  • Selvuttørkingsmekanismer for kompakte tak 

   Uvsløkk, Sivert (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);19, Research report, 2008)
   Tradisjonelt bygges kompakte tak opp uten planla gt naturlig lufting eller selvuttørkingsevne. Byggfukt og annen fukt som kommer inn i taket kan bli værende i taket i flere år før den eventuelt tørker ut. Det betyr at ...