• Evaluering av chat‐, svar‐ og telefontjenester 

   Sand, Kari; Lassemo, Eva; Vilarinho, Thomas; Vis, Anne Carlijn; Das, Anita; Melby, Line (SINTEF Rapport;2018:01367, Research report, 2019)
   Målet med denne evalueringen var å vurdere hva som fungerer og ikke fungerer i 12 chat-, svar- og telefontjenester for ungdom som skal samordnes i en felles plattform i 2019 (en del av DIGI-UNG-prosjektet. Data ble samlet ...
  • Nytt institusjonstilbud for unge med samtidig behov for omsorg og psykisk helsehjelp. Sluttrapport 

   Melby, Line; Ulset, Gro; Paulsen, Veronika; Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Kaasbøll, Jannike (SINTEF Fag;66, Research report, 2020)
   Opprettelsen av pilotprosjektet "Nytt institusjonstilbud" har sin bakgrunn i et ønske om å bedre den psykiske helsehjelpen til barn og unge i barnevernet. Det er godt dokumentert at barn og unge i barnevernet har høy ...