• Baneplanlegging for ringnotfartøy 

      Haugen, Joakim; Kyllingstad, Lars Tandle (SINTEF rapporter;2021:00578 A, Research report, 2021-06)
      Hovedresultatet fra arbeidspakke 2 i prosjektet "Fangstkontroll i ringnot etter pelagiske arter: Fase 2" er en baneplanleggingsalgoritme for ringnotfartøy. Gitt informasjon om fartøy, stim og omgivelser kan algoritmen ...