• Evaluering av Enovas passivhusprogram 

      Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Haavik, Torgeir K; Gjøsund, Gudveig; Johansen, Jens Petter; Lånke, Arne Fredrik; Berg, Heidi Ødegård; Andresen, Inger; Skeie, Kristian Stenerud (Research report, 2015)
      NTNU Samfunnsforskning, Studio Apertura har i samarbeid med Rambøll og SINTEF Byggforsk evaluert Enovas støtteprogram for nye og eksisterende bygninger som oppgraderes eller bygges på passivhus- eller lavenergibyggnivå. ...