• Tekniske årsaker til rømming av oppdrettslaks og regnbueørret - For perioden 2014-2018 

      Føre, Heidi Moe; Thorvaldsen, Trine; Bjørgum, Astrid; Lona, Eivind; Fagertun, Jan Tore (SINTEF Ocean AS rapporter;2019:00668 A, Research report, 2019-06-19)
      Denne rapporten presenterer en detaljert oversikt over direkte og tekniske årsaker til rømming av laks og regnbueørret i perioden 2014-2018, i tillegg til utredning av utvalgte årsaker til rømming. 64 % av all fisk som er ...