Now showing items 4375-4394 of 6139

  • R&D in teacher education milieus. A descriptive mapping of research and development in milieus that educate teachers for primary and lower secondary schools in Norway (GLU). 

   Finne, Håkon; Landmark, Andreas D.; Mordal, Siri; Ullern, Eli Fyhn (SINTEF rapport;A28156, Research report, 2017)
   Teacher education for primary and lower secondary schools (GLU) is going through a trans-formation to become more research based. As a support measure for this, NOKUT has commissioned the present study to give an overview ...
  • R744 ejector technology future perspectives 

   Hafner, Armin; Banasiak, Krzysztof (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Carbon Dioxide, CO2 (R744) was one of the first commonly applied working fluids in the infancy of refrigeration more than 100 years ago. In contrast to ammonia it mainly disappeared after the first generation of synthetic ...
  • Rammebetingelsers betydning for HMS-arbeid 

   Rosness, Ragnar; Forseth, Ulla; Wærø, Irene (SINTEF rapport;A16296, Research report, 2010)
   Denne rapporten presenterer resultater fra en empirisk studie av rammebetingelsers betydning for HMS-arbeid i norsk petroleumsvirksomhet. Informanter knyttet til oljeselskap, entreprenører og underleverandører ble intervjuet ...
  • Rammeverk for klimatilpassing 

   Kvande, Tore; Time, Berit (Journal article, 2019)
   Våtare vêr gir auka utfordringar for våre bygningar. For å sikre forsvarleg og lang levetid må vi ta omsyn til framtidig klima i prosjekteringa. Eit nytt rammeverk for klimatilpassing av bygningar vil hjelpe prosjekterande ...
  • Rammeverk for nye og bedre godsdata - Elektronisk innrapportering og alternative datakilder 

   Natvig, Marit Kjøsnes; Hovi, Inger Beate; Caspersen, Elise; Wienhofen, Leendert Wilhelmus Marinus; Westerheim, Hans (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
   Prosjektet Nye GodsData har sett på hvordan datainnhentingen til nasjonale statistikker på godstransport kan effektiviseres og forbedres. Denne rapporten summerer opp resultatene. Del 1 gir en oversikt over dagens ...
  • Range-Gated Imaging System for Underwater Monitoring in Ocean Environment 

   Mariani, Patrizio; Quincoces, Inaki; Haugholt, Karl Henrik; Chardard, Yves; Visser, André W.; Yates, Chris; Piccino, Giuliano; Reali, Giancarlo; Risholm, Petter; Thielemann, Jens T (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   High-quality video observations are very much needed in underwater environments for the monitoring of several ecosystem indicators and to support the sustainable development and management of almost all activities in the ...
  • Rangeringsprosjekt bildekk/veidekker - støymålinger 

   Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
   Det er foretatt støymålinger (dekk/veibanestøy) av i alt 10 sommerdekk for personbil. Dekkene er målt med CPX-tilhenger på i alt 21 standard, norske veidekker i Region Midt og Region Øst. Veidekkene omfatter både eldre og ...
  • Ranking and categorizing large-scale saline aquifer formations based on optimized CO2 storage potentials and economic factors 

   Allen, Rebecca; Nilsen, Halvor Møll; Andersen, Odd; Lie, Knut-Andreas (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The process of selecting a CO2 storage site involves evaluating many potentially suitable sites in terms of their storage potentials as well as their associated technical and economic limitations. As such, it is useful to ...
  • Rapport fra tokt med snurrevadbåten "Gunnar K", 22. mars 2011 

   Westavik, Harry; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A21038, Research report, 2011-12-01)
   22. mars 2011 ble det qjennomført et forskningstokt under snurrevadfiske utenfor Vesterålen med fiskebåten "Gunnar K" av Myre. Hensikten var å se om utstyr installert om bord for mer automatisert fangsthåndtering hadde ...
  • Rapport fra tokt på Nordkappbanken med snurrevadbåten "Gunnar K", 18.- 24. mai 2011 

   Westavik, Harry; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A21827, Research report, 2012-03-26)
   Forskningstoktet ble qjennomført med kombinasjonsfartøyet "Gunnar K" av Myre (N-246-Ø) eid av Kristoffersen Fiskebåt AS i perioden 19. - 23. mai. Alle halene skjedde i et begrenset område øst av Nordkapp. Utfyllende ...
  • Rapportering av kvalitetsindikatorer for psykisk helsevern. Delrapport I - status per desember 2004 

   Husum, Tonje Lossius; Christensen, Øyvind; Nguyen, Daniel; Ruud, Torleif (SINTEF Rapport;A2419, Research report, 2005)
   STF78 A054507 Helse Øst RHF er av Helsedepartementet gitt i oppdrag å lede et nasjonalt strategiarbeid innen psykisk helsearbeid. Det nasjonale strategiarbeidet innen psykisk helsearbeid er et ledd i Opptrappingsplanen ...
  • Rapportering av kvalitetsindikatorer for psykisk helsevern. Delrapport II - status per desember 2005 

   Husum, Tonje Lossius; Christensen, Øyvind; Nguyen, Daniel; Ruud, Torleif (SINTEF Rapport;A2422, Research report, 2005)
   STF78 A054512 Helse Øst RHF er av Helsedepartementet gitt i oppdrag å lede et nasjonalt strategiarbeid innen psykisk helsearbeid. Det nasjonale strategiarbeidet innen psykisk helsearbeid er et ledd i Opptrappingsplanen ...
  • Rasjonell klippfisk produksjon: Kvalitetsforskjell med ulike råvarer 

   Bantle, Michael; Stavset, Ole (SINTEF Energi. Rapport;TR A7509, Research report, 2015)
   Ulike tørkeforsøk for klippfisk ble gjennomført, og påvirkningen råmaterialet brukt for saltfiskproduksjon (fryst/tint i forhold til fersk) har på tørkehastigheten ble vurdert. Ved å bruke fryst og tint råmateriale ble ...
  • Rasjonell klippfiskproduksjon 

   Indergård, Erlend; Bantle, Michael; Claussen, Ingrid Camilla (SINTEF Energi. Rapport;TR A7459, Research report, 2014)
   Prosjektet Rasjonell klippfiskproduksjon hadde som hovedmål å anbefale en rasjonell produksjon av klippfisk med jevn kvalitet for økt produksjon, effektivisering av arbeid samt reduserte drifts- og energikostnader. Prosjektet ...
  • Rasjonell klippfisktørking : oppsummeringsrapport 

   Indergård, Erlend (SINTEF Energi. Rapport;TR A7499, Research report, 2015)
   FHF har i perioden 2011-2014 finansiert prosjektet Rasjonell klippfiskproduksjon. Prosjektets hovedmål er å anbefale en rasjonell produksjon av klippfisk med jevn kvalitet for økt produksjon, effektivisering av arbeid ...
  • Raske vannstandsendringer i elver - Virkninger på fisk, bunndyr og begroing 

   Harby, Atle; Alfredsen, Knut; Arnekleiv, Jo Vegar; Flodmark, Lars Erik Wilhelm; Halleraker, Jo Halvard; Johansen, Stein W; Saltveit, Svein Jakob (SINTEF Rapport;, Research report, 2004)
  • Ray trace modeling of underwater sound propagation. Documentation and use of the PlaneRay model 

   Hovem, Jens Martin (Research report, 2011)
   PlaneRay is a ray tracing program for modeling of underwater acoustic propagation s with moderately range-varying bathymetry and bottom parameters. The sound speed of the water may vary with depth, but not with range. The ...
  • Rådgiverrollen, mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet 

   Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri (SINTEF rapport;A26556, Research report, 2015)
  • RE-CONCEPTUALIZING DESIGN OF INFRASTRUCTURES: STABILIZING AND INNOVATING THROUGH MAINTENANCE WORK 

   Rolland, Knut-Helge Ronæs (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Recent research in IS has demonstrated the challenges in developing and establishing large-scale digital infrastructures across various settings. Traditionally this literature has contrasted a top-down approach with an ...
  • Reactive instabilities in linear acidizing on carbonates 

   Papamichos, Euripides; Strongylis, Polyneikis; Bauer, Andreas (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Acid injection, reactive instabilities and wormholing in carbonate reservoirs is investigated through the analysis of the linear acidizing problem theoretically and experimentally. Theoretically acidizing was analyzed by ...