• Analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner 

   Møller-Holst, Steffen; Zenith, Federico; Thomassen, Magnus Skinlo (Research report, 2016-02-10)
   Alternative drivstoff og framdriftsteknologier er evaluert for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge. Gjennom en kvalitativ ståstedsanalyse (fase I, høsten 2014) ble fire mulige alternative konsepter (batteri, hydrogen, ...
  • Analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner 2. utgave 

   Zenith, Federico; Møller-Holst, Steffen; Myklebust, Thor; Thomassen, Magnus; Tolchard, Julian R; Hovland, Jon; Thomassen, Tonje; Wittgens, Bernd; Bustad, Joakim; Landmark, Andreas; Tschentscher, Roman; Hansen, Olav (SINTEF rapport;2019:00997, Research report, 2019-09-30)
   SAMMENDRAG Alternative drivstoff og framdriftsteknologier er evaluert for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge med fokus på godstrafikk. Denne rapporten er en revidert utgave av en rapport som opprinnelig ble skrevet ...
  • Brenselceller i ASKOs distribusjonsbiler. Forprosjekt for å verifisere egnethet 

   Zenith, Federico; Møller-Holst, Steffen; Thomassen, Magnus Skinlo (, Research report, 2014)
   Muligheten til å benytte et brenselcellesystem med dieselreformering i distribusjonsbiler ble undersøkt. ASKO Midt-Norge har biler i forskjellige størrelser og to typer kjølesystemer, nemlig med dieselaggregat og med ...