Now showing items 21-40 of 1671

  • Nasjonale mål for industri - oppdaterte beregninger av SPI 

   Berge, Truls Svenn; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2005)
   STF90 A05055 Det er gjennomført en oppdatering av beregning av SPI for hele landet, basert på nytt utdrag av Bransje og foretaksregisteret. Kildegrunnlaget er videre korrigert pga informasjon fra en internettbasert ...
  • Vindvariasjoner over Hammerfest lufthavn basert på estimater for 01-05-2005 kl 14:00 

   Eidsvik, Karl Johan; Utnes, Torbjørn (Research report, 2006)
   Rapporten beskriver estimering av lokale strømmer i området rundt Hammerfest lufthavn. I nært nøytrale strømmer over bratte fjell som dette vil strømmen bli separert slik at maksimal turbulensintensitet bak fjellene vil ...
  • Segregert implisitt algoritme for løsning av Navier-Stokes og Reynolds ligninger 

   Utnes, Torbjørn (Research report, 2006)
     Det er gjennomført innledende vurderinger og testing av alternative algoritmer med tanke på effektivisering av beregningene i Simra. Dette er interessant spesielt for fremtidig bruk i reelle tidssimuleringer ...
  • Støysoner for helikopterlandingsplass på Dombås 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2006)
   STF90 A06012 Det er beregnet støysoner for helikopterlandingsplassen til luftambulansen på Dombås etter retningslinje T-1442 fra Miljøvernedepartementet samt forskriften til forurensningsloven om lokal grenseverdier for ...
  • Støysoner etter T-1442 for to helikopterlandingsplasser i Stranda kommune 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2006)
   Denne rapporten viser grunnlag for og resultater av beregninger av helikopterstøy ved to helikopterlandingsplasser i Stranda kommune utført etter reglene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Beregningene ...
  • Støysoner etter retningslinje T-1442 for Stord lufthavn 

   Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (Research report, 2006)
   Det er beregnet flystøysonegrenser for Stord lufthavn, Sørstokken, basert på trafikkgrunnlag for 2005. Støysonene er beregnet i henhold til retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er foretatt med ...
  • Predictions of local atmospheric flows based upon the Rjeynolds averaged equations, applied to aviation safety 

   Eidsvik, Karl Johan (Research report, 2006)
   The report describes the modelling of a meteorological prediction system for local flows in mountainous terrain. A suggestion of how the predictions should be interpreted for estimating the flight safety is also ...
  • Usability evaluation of four functional identical versions of DES (Database of empirical studies) 

   Følstad, Asbjørn; Heim, Jan (Research report, 2006)
   Simula research laboratory, dept. of software engineering, has hired four different contractors to develop one version each of the department's new Database of Empirical Studies (DES). The four versions have been developed ...
  • Minimum Energy for the four-product Kaibel-column 

   Halvorsen, Ivar J.; Skogestad, Sigurd (Lecture, 2006)
  • GRIDDLER and VISTA with CGNS interface 

   Sørli, Karstein; Holdahl, Runar (Research report, 2006)
   This developer's and user's note has been written to help developers and users of GRIDDLER and VISTA to maintain and use their recent CGNS (CFD General Notation System) interface. The present note contains a description ...
  • Støysoner etter T-1442 for Trondheim lufthavn, Værnes 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2006)
   STF90 A06024 Denne rapport viser grunnlag for – og resultater fra beregninger av nye støysoner for Trondheim lufthavn, Værnes etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er utført med dataprogrammet ...
  • Maintaining Information Flow Security under Refinement and Transformation 

   Seehusen, Fredrik; Stølen, Ketil (Research report, 2006)
   We address the problem of maintaining information flow security under refinement and transformation. To this end we define a schema for the specification of secure information flow properties and show that all security ...
  • Støysonegrenser etter retningslinje T-1442 for Værøy helikopterhavn 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2006)
   Det er beregnet støysonegrenser for Værøy helikopterhavn etter reglene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er foretatt med programmet NORTIM, den norske beregningsmodellen for flystøy som er ...
  • Støysoner etter retningslinje T-1442 for Røros Lufthavn 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2006)
   STF90 A06028 Denne rapport viser grunnlag for – og resultater fra beregninger av nye støysoner for Røros lufthavn etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er utført med dataprogrammet NORTIM, som ...
  • Støyforhold på Gardermoen, Historiske data 

   Gjestland, Truls; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2006)
   STF90 A06002 Det er beregnet støy på grunnlag av tårnjournalene fra 1973-78-82-87-90 og 97. Støyen er beregnet for 12 punkter som svarer til de som OSL tidligere har presentert data for. Følgende størrelser er beregnet: • ...
  • Vindvariasjoner over Sørkjosen lufthavn estimert med numeriske simuleringer 

   Eidsvik, Karl Johan; Utnes, Torbjørn (Research report, 2006)
   Rapporten inneholder estimering av lokale strømmer i området rundt Sørkjosen lufthavn. Det er gjort beregninger for 4 forskjellige hovedvindretninger, nemlig vind fra sør-sørvest, vest-sørvest, vest-nordvest og nordøst. ...
  • Information Flow Property Preserving Transformation of UML Intraction Diagrams 

   Seehusen, Fredrik; Stølen, Ketil (Research report, 2006)
   STF90 A06030We present an approach for secure information flow property preserving refinement and transformation of UML inspired interaction diagrams. The approach is formally underpinned by trace-semantics. The semantics ...
  • Low frequency sound insulation in building 

   Gjestland, Truls (Research report, 2006)
   This report is based on presentations and discussions in a workshop with participants from Chalmers University of Technology, Forsvarsbygg, Norwegian Geotechnical Institute (NGI), Norwegian University of Science and ...
  • Vindvariasjoner over Kirkenes lufthavn estimert ved hjelp av numeriske simuleringer 

   Eidsvik, Karl Johan; Utnes, Torbjørn (Research report, 2006)
    Rapporten beskriver estimering av lokale vindeffekter i området rundt Kirkenes  lufthavn. Vinder fra sørøstlig, sørlig og nordvestlig kant er simulert. Siden åsene rundt flyplassen er så lave, er bare nøytral ...
  • Prediction errors associated with sparse grid estimates of local atmospheric flows 

   Eidsvik, Karl Johan (Research report, 2006)
   Numerical simulations of geophysical flows have to be done on very sparse grids. This study show that moderately stratified flows can nevertheless be predicted usefully accurate. For better grids than about  ∆x1/H~0.5 ...