Now showing items 512-531 of 1671

  • Evaluering av chat‐, svar‐ og telefontjenester 

   Sand, Kari; Lassemo, Eva; Vilarinho, Thomas; Vis, Anne Carlijn; Das, Anita; Melby, Line (SINTEF Rapport;2018:01367, Research report, 2019)
   Målet med denne evalueringen var å vurdere hva som fungerer og ikke fungerer i 12 chat-, svar- og telefontjenester for ungdom som skal samordnes i en felles plattform i 2019 (en del av DIGI-UNG-prosjektet. Data ble samlet ...
  • Evaluering av et IKT-system for håndtering av arbeidsmiljøkonflikter. Oppsummering fra forprosjekt som kunnskapsgrunnnlag for videre praksis og forskning 

   Dahl, Tone Lise; Kamsvåg, Pål Furu (SINTEF Rapport;2021:01033, Research report, 2021)
   Denne rapporten er en oppsummering av FoU- prosjektet Deténte. Formålet med prosjektet var å evaluere nytteverdi og brukervennlighet ved et IKT- system for håndtering av arbeidsmiljøkonflikter. Dette ble gjort ved å ...
  • Evaluering av Helsebiblioteket 

   Kofod-Petersen, Anders; Farshchian, Babak A. (Research report, 2009)
   Helsebiblioteket har eksistert i tre år. I den anledning har Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten bedt SINTEF IKT å evaluerer organisasjonen. Evalueringen består av to deler: en kvalitativ undersøkelse i blant ...
  • Evaluering av Kompetanseløft 2020 Delrapport I, del II 

   Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per O; Olsen, Dorothy Sutherland; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog (SINTEF Rapport;2019:00317, Report, 2019)
   Rapporten er del li av første del av følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020 (K2020}. Forskningsinstituttene SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Rapporten presenterer funn fra intervjuer ...
  • Evaluering av Kompetanseløft 2020. Delrapport II 

   Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog; Nesje, Kjersti; Olsen, Dorothy Sutherland; Aamodt, Per Olaf (SINTEF rapport;00383, Research report, 2020)
   Rapporten er andre delrapport i følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. SINTEF as, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Kommunene i Norge jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling, og søker ...
  • Evaluering av Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom 

   Steihaug, Sissel; Hatling, Trond (SINTEF Rapport;A6, Research report, 2006)
   Referansegruppen for Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom ba i juni 2005 om en ekstern evaluering av NKLMS som ledd i den videre drøftingen av senterets framtidige virksomhet. Tre miljøer ...
  • Evaluering av NVEs veileder til sikkerhet i AMS : NVE-Veileder nr. 7/2012 

   Sæle, Hanne; Bartnes, Maria; Høverstad, Boye Annfelt; Jaatun, Martin Gilje (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2017)
  • Evaluering av pilot for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam i seks kommuner. Kortversjon 

   Kalseth, Jorid; Ådnanes, Marian; Melby, Line; Kaspersen, Silje Lill (SINTEF Rapport;2022:00136, Research report, 2022)
   Dette er en kortversjon av første offentlige statusrapport fra evalueringen av pilot for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam i kommunene som SINTEF og NTNU utfører på oppdrag for Helsedirektoratet. Piloten skal bidra ...
  • Evaluering av pilot for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam i seks kommuner. Status og resultater etter tre år. Hovedrapport 

   Kalseth, Jorid; Ådnanes, Marian; Melby, Line; Kaspersen, Silje Lill (SINTEF Rapport;2022:00096, Research report, 2022)
   Dette er første offentlige statusrapport fra evalueringen av pilot for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam i kommunene som SINTEF og NTNU utfører på oppdrag for Helsedirektoratet. Piloten skal bidra til å implementere ...
  • Evaluering av T2-prosjektet ved Oslo Lufthavn. Sentrale læringspunkter og erfaringer fra gjennomføringen av Terminal 2 – prosjektet ved Oslo Lufthavn Gardermoen 

   Langlo, Jan Alexander; Skotnes, Kari-Elisabeth; Klakegg, Ole Jonny; Kristensen, Kai Haakon; Andersen, Bjørn; Olsson, Nils; Bjørkvoll, Thor; Stene, Trine Marie (SINTEF Rapport;2017:00895, Report, 2018)
   På oppdrag av Avinor har SINTEF, NTNU og WSP Norge utført en evaluering av Terminal 2-prosjektet ved Oslo Lufthavn. Målet med evalueringen har vært å trekke ut sentrale læringspunkter og erfaringer fra prosjektet som Avinor ...
  • Evaluering av tilskuddsordningen Stiftelsen Amathea 

   Lippestad, Jan Wilhelm; Halvorsen, Trond (SINTEF Rapport;2021:00334, Research report, 2021)
   SINTEF legger med dette fram sluttrapport fra evaluering av tilskuddsordningen Stiftelsen Amathea. Evalueringen er gjennomført på oppdrag for Helsedirektoratet. Formålet med evalueringen har vært å vurdere om ...
  • Evolution of the UML Interactions Metamodel 

   Wendland, Marc-Florian; Schneider, Martin; Haugen, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   UML Interactions represent one of the three different behavior kinds of the UML. In general, they specify the exchange of messages among parts of a system. Although UML Interactions can reside on different level of ...
  • Exact and over-approximated guarantees for corner cutting avoidance in a multi-obstacle environment 

   Grøtli, Esten Ingar; Stoican, Florin; Prodan, Ionela (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The corner cutting avoidance problem is an important but often overlooked part of motion planning strategies. Obstacle and collision avoidance constraints are usually imposed at the sampling time without regards to the ...
  • Existing Model Metrics and Relations to Model Quality 

   Mohagheghi, Parastoo; Dehlen, Vegard (Chapter, 2009)
   This paper presents quality goals for models and provides a state-of-the-art analysis regarding model metrics. While model-based software development often requires assessing the quality of models at different abstraction ...
  • Experiences from Developing an Algorithm to Support Risk-Based Decisions for Offshore Installations 

   Erdogan, Gencer; Refsdal, Atle; Nygård, Bjørn; Randeberg, Bernt Kvam; Rosland, Ole Petter (Chapter, 2017)
   We present our experiences from developing a decision model to support risk-based decisions on offshore installations. The model was developed using the DEXi tool for multi- criteria decision modeling. We report on the ...
  • Experiences from Using Indicators to Validate Expert Judgments in Security Risk Analysis 

   Ligaarden, Olav Skjelkvåle; Refsdal, Atle; Stølen, Ketil (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
   Expert judgments are often used to estimate likelihood values in a security risk analysis. These judgments are subjective and their correctness rely on the competence, training, and experience of the experts. Thus, there ...
  • Experiences of Developing a Network Modeling Tool Using the Eclipse Environment 

   Evans, Andy; Fernandez, Miguel-Anglel; Mohagheghi, Parastoo (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Domain-specific modeling solutions have been promoted for some time in order to improve the productivity of software developers by providing them with modeling environments that are easier to learn, integrate best solutions ...
  • Experiences of main risks and mitigation in autonomous transport systems 

   Johnsen, Stig Ole; Hoem, Åsa Snilstveit; Jenssen, Gunnar; Moen, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This paper discusses experiences, risks and mitigation in autonomous transport systems, to improve learning and risk-based governance. This is based on literature reviews, experiences of autonomous transport systems and ...
  • Experimenting a Digital Collaborative Platform for Supporting Social Innovation in Multiple Settings 

   Vilarinho, Thomas; Floch, Jacqueline; Pappas, Ilias; Mora, Simone; Oliveira, Manuel Fradinho; Dinant, Inès; Jaccheri, Maria Letizia (Communications in Computer and Information Science;863, Chapter, 2018)
   Social Innovation is gaining popularity as an approach to address societal challenges. Governments, charities, NGOS and organizations are taking up the role of facilitating citizens participation into social innovation ...
  • Experiments on the Node, Edge, and Arc Routing Problem 

   Hasle, Geir; Kloster, Oddvar; Smedsrud, Morten; Gaze, Kevin (Research report, 2012)
   The Node, Edge, and Arc Routing Problem (NEARP) was defined by Prins and Bouchenoua in 2004 along with the first benchmark called CBMix. The NEARP generalizes the classical Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP), the ...