• An autonomous drone-based system for inspection of electrical substations 

   Langåker, Helge-André; Kjerkreit, Håkon; Syversen, Christoffer L; Moore, Richard J.D.; Holhjem, Øystein Hov; Jensen, Irene; Morrison, Aiden J; Transeth, Aksel Andreas; Kvien, Oddgeir; Berg, Gunnar; Olsen, Thomas; Hatlestad, Alexander; Negård, Thomas; Broch, Rolf; Johnsen, Jørn E (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In the years to come, large power grid operators will operate and maintain an ever-increasing asset base. New innovative solutions are needed to increase the quality and efficiency of asset management to avoid corresponding ...
  • AUV Pipeline Following using Reinforcement Learning 

   Fjerdingen, Sigurd Aksnes; Kyrkjebø, Erik; Transeth, Aksel Andreas (Chapter, 2010)
  • Avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer. Tjenesteutvikling i nasjonalt pilotprosjekt. 

   Das, Anita; Reitan, Jarl; Holbø, Kristine; Boysen, Elin Sundby; Ausen, Dag (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   Denne rapporten tar for seg arbeidet som er gjort i forbindelse med tjenesteutviklingen når det gjelder avstandsoppfølging av kronisk syke. De fire prosjektene som er blitt fulgt i dette prosjektet er henholdsvis «HelsaMi+» ...
  • Background noise levels in Europe 

   Gjestland, Truls (Research report, 2008)
   This report gives a brief overview of typical background noise levels in Europe, and suggests a procedure for the prediction of background noise levels based on population density. A proposal for the production of background ...
  • Barriers to prevent and limit acute releases to sea 

   Hauge, Stein; Håbrekke, Solfrid; Kråkenes, Tony; Lundteigen, Mary Ann; Merz, Mariann (Research report, 2012)
   This report summarizes the work performed in PDS-BIP activity 2: "Environmental barrier indicators". The purpose of the present report is to propose a set of suitable indicators for a specified drilling scenario and to ...
  • BatCave: Adding Security to the BATMAN Protocol 

   Bowitz, Anne Gabrielle; Graarud, Espen Grannes; Brown, Lawrie; JAATUN, Martin Gilje (Chapter, 2011)
   The Better Approach To Mobile Ad-hoc Networking (BATMAN) protocol is intended as a replacement for protocols such as OLSR, but just like most such efforts, BATMAN has no built-in security features. In this paper we describe ...
  • Bathymetric and seasonal effects on the propagation of airgun signals to long distances in the Ocean 

   Tronstad, Tron; Hovem, Jens Martin (Chapter, 2011)
   Marine seismic exploration uses air guns or air gun arrays to generate high energy, short duration acoustic pulses deep into the ocean floor but some of the seismic/acoustic energy remains in the water column and can ...
  • Beam tests of silicon pixel 3D-sensors developed at SINTEF 

   Dorholt, Ole; Hansen, Thor-Erik; Heggelund, Andreas Løkken; Kok, Angela; Pacifico, Nicola; Røhne, Ole Myren; Sandaker, Heidi; Stugu, Bjarne; Yang, Zongchang; Bomben, Marco; Rummler, André; Weingarten, Jens (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   For the purpose of withstanding very high radiation doses, silicon pixel sensors with a ‘3D’ electrode geometry are being developed. Detectors of this kind are highly interesting for harch radiation environments such as ...
  • Bedre føre var. Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger 

   Dalgard, Odd Steffen; Mathiesen, Kristin Schjelderup; Nord, Erik; Ose, Solveig Osborg; Rognerud, Marit Aase; Aarø, Leif Edvard (rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt;, Research report, 2011)
  • Bedre pasientflyt og oversikt med samhandlingsteknologi? Et pilotprosjekt i Lørenskog kommune 

   Svagård, Ingrid Storruste; Boysen, Elin Sundby; Dalgard, Steffen Harald (, Research report, 2016)
   Prosjektet ”Teknologistøtte i sykehjem” (2013-2015) har med støtte fra Regionale Forskningsfond pilotert ulike teknologiløsninger med det formål å etablere kunnskap om helhetlige teknologiske trygghetsløsninger for beboere ...
  • Behov knyttet til informasjonssikkerhet i forvaltningen - Prioritering av forventninger og behov knyttet til Difis nyopprettede kompetansemiljø for informasjonssikkerhet 

   Tøndel, Inger Anne; Moe, Nils Brede; Cruzes, Daniela Soares (SINTEF Rapport;, Research report, 2014)
   Denne rapporten kommer med anbefalinger til prioriterte aktiviteter for Difis nyopprettede kompetansesenter for informasjonssikkerhet. Anbefalingene er gjort på bakgrunn av resultatene fra fire fokusgrupper, samt en ...
  • Bending machine for testing reliability of flexible electronics 

   Wright, Daniel Nilsen; Vardøy, Astrid-Sofie Borge; Belle, Branson; Taklo, Maaike Margrete Visser; Hagel, Olle; Xie, Li; Danestig, Magnus; Eriksson, Torbjörn (Chapter, 2017)
   A novel bending machine has been designed and tested. It enables flexible electronics to be subjected to repeated bending with constant radius and tension. In-situ electrical characterization can give accurate analysis of ...
  • Beregning av flystøy etter T-1442 for Bodø lufthavn/hovedflystasjon 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2007)
   Det er beregnet nytt støysonekart for Bodø lufthavn/hovedflystasjon etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Det nye kartet tar hensyn til forlengelsen av rullebanen i vestre ende som benyttes av militære ...
  • Beregning av flystøy for Arendal Lufthavn Gullknapp etter retningslinje T-1442 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen (Research report, 2010)
   Det er utført beregninger av flystøy i henhold til retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet for Arendal lufthavn Gullknapp. Flyplassen er planlagt utvidet med lengre rullebane og kommersiell aktivitet. Beregningene ...
  • Beregning av helikopterstøy ved Haukeland universitetssykehus 

   Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2013)
   Oppdragsgiver: Helse Bergen HF
  • Beregning av støysonegrenser for Alta lutfthavn etter retningslinje T-1442 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2006)
   Denne rapporten viser grunnlag for og resultater av beregninger av flystøy ved Alta lufthavn etter reglene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er foretatt med NORTIM, den norske flystøymodellen ...
  • Beregning av støysonegrenser for Ålesund lufthavn Vigra etter retningslinje T1442 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2007)
   Det er beregnet nye støysoner for Ålesund lufthavn Vigra etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet basert på trafikken for 2005 og en prognose for 2016. Beregningene er utført med programmet NORTIM, det norske ...
  • Beregning av støysonegrenser for Stavanger lufthavn Sola etter retningslinje T1442 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2007)
   Det er beregnet nye støysoner for Stavanger lufthavn Sola etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet basert på trafikken for 2005 og en prognose for 2015. Beregningene er utført med programmet NORTIM, det norske ...
  • Beregning av støysoner etter retningslinje T-1442 for Florø lufthamn. 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Haukland, Frode (SINTEF Rapport;, Research report, 2008)
   Det er utarbeidet nytt støysonekart for Florø lufthamn i tråd med retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Videre er det foretatt kartlegging i henhold til forurensningsforskriften. Støyberegninger er utført med ...
  • Beregning av støysoner etter retningslinje T-1442 for Harstad / Narvik lufthavn, Evenes. 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Haukland, Frode (Research report, 2008)
   Det er utarbeidet nytt støysonekart for Harstad/Narvik lufthavn Evenes i tråd med retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Videre er det foretatt kartlegging i henhold til forurensningsforskriften. Støyberegninger ...