• Støysoner etter T-1442/2012 for Ski flyplass 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Gelderblom, Femke (SINTEF Rapport;, Research report, 2014)
   Det er utarbeidet støysonekart for Ski flyplass i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning av ...
  • Støysoner etter T-1442/2012 for Skien lufthavn Geiteryggen 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Gelderblom, Femke B. (SINTEF Rapport;, Research report, 2014)
   Det er utarbeidet støysonekart for Skien lufthavn Geiteryggen i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved ...
  • Støysoner etter T-1442/2012 for Suldal helikopterplass Sand 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Gelderblom, Femke B. (SINTEF Rapport;, Research report, 2014)
   Det er utarbeidet støysonekart for Suldal helikopterplass Sand i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved ...
  • Støysoner etter T-1442/2012 for Sunnaas helikopterplass 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2014)
   Det er utarbeidet støysonekart for Sunnas Helikopterplass i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning ...
  • Støysoner etter T-1442/2012 for Tromsø Lufthavn Langnes 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Gelderblom, Femke B. (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
   Det er utarbeidet oppdaterte støysonekart for Tromsø lufthavn Langnes basert på årsmidlet trafikk for 2014 og en prognose for 2025. Beregningen er gjort i henhold til retningslinje T-1442/2012 fra Miljøverndepartementet ...
  • Støysoner etter T-1442/2012 for Tønsberg flyplass, Jarlsberg 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Olsen, Herold; Gelderblom, Femke B. (SINTEF Rapport;, Research report, 2013)
   Det er utarbeidet støysonekart for Tønsberg flyplass Jarlsberg i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved ...
  • Støysoner etter T-1442/2012 for Værøy Helikopterhavn 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Gelderblom, Femke B. (SINTEF Rapport;, Research report, 2013)
   Det er utarbeidet støysonekart for Værøy helikopterhavn i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning ...
  • Støysoner for Bardufoss flystasjon/lufthavn. Beregnet etter T-1442/2012. 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
   Det er beregnet støysoner for Bardufoss flystasjon/lufthavn i tråd med reglene i retningslinje T-1442/2012 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er foretatt med utgangspunkt i trafikken for 2011 og en prognose 10 år ...
  • Støysoner for helikopterlandingsplass på Dombås 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2006)
   STF90 A06012 Det er beregnet støysoner for helikopterlandingsplassen til luftambulansen på Dombås etter retningslinje T-1442 fra Miljøvernedepartementet samt forskriften til forurensningsloven om lokal grenseverdier for ...
  • Støysoner for helikopterlandingsplass på Haugesund sjukehus. 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen (Research report, 2008)
   Det er beregnet støysoner etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet for en endret posisjon av helikopterlandingsplassen på Haugesund sjukehus. Beregningene er foretatt med NORTIM, det norske programmet som tar ...
  • Støysoner for helikopterlandingsplass ved nye Molde sykehus 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2008)
   Det er utført støyberegning av en planlagt landingsplass for ambulansehelikopter ved nye Molde sykehus i henhold til reglene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Bergningene er utført med programmet NORTIM.
  • Støysoner for Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen etter retningslinje T-1442 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Haukland, Frode (Research report, 2008)
   Det er beregnet flystøysoner for Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen i samsvar med retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Grunnlaget er trafikken for hele året 2006 og en ti års prognose. Beregningene er utført med ...
  • Støysoner for Lakselv lufthavn, Banak etter retningslinje T-1442 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Haukland, Frode (Research report, 2009)
   Det er beregnet flystøysoner for Lakselv lufthavn, Banak i samsvar med retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Grunnlaget er siviltrafikken for hele året 2008, militær trafikk for 2006 og en ti års prognose. ...
  • Støysoner for Misvær helikopterplass 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2008)
   Det er utført beregning av støysoner etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet for en liten landingsplass for helikopter i Misvær i Bodø kommune. Beregningene er utført med det norske programmet NORTIM som tar ...
  • Støysoner for nytt flygemønster ved helikopterlandingsplass på Stangnes Syd 

   Olsen, Herold; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   Det er utarbeidet støysonekart i hht. Klima- og miljødepartementets retningslinje T- 1442/2016 for helikopterlandingsplassen på Stangnes Syd i Harstad. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn ...
  • Støysoner for tre helikopterlandingsplasser i Stranda kommune 

   Berge, Truls Svenn; Randeberg, Rolf Tore (SINTEF Rapport;2019:00245, Report, 2019)
   Denne rapporten viser grunnlag for og resultater fra beregninger av helikopterstøy for tre landingsplasser i Stranda kommune etter Miljøverndepartementets retningslinje T- 1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM ...
  • Støysoner for Trondheim lufthavn Værnes. Basert på trafikken for 2015 og prognose for 2026. 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
   Det er utført beregninger av flystøy ved Trondheim lufthavn Værnes basert på trafikken i 2015 og en ti års prognose i henhold til retningslinje T-1442/2012 fra Klima og Miljøverndepartementet. Beregningene er utført med ...
  • Støyutredning Notodden flyplass Tuven 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   Det er utarbeidet støysonekart for en framtidig utvidelse av Notodden Flyplass Tuven i henhold til retningslinje T-1442/2016. Beregningene av flystøy er utført med NORTIM, den norske modellen som tar hensyn til topografi ...
  • Subgrid modelling for two-dimensional turbulence using neural networks 

   Maulik, Romit; San, Omer; Rasheed, Adil; Vedula, Prakash (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In this investigation, a data-driven turbulence closure framework is introduced and deployed for the subgrid modelling of Kraichnan turbulence. The novelty of the proposed method lies in the fact that snapshots from ...
  • Subjective evaluation of a noise-reduced training target for deep neural network-based speech enhancement 

   Gelderblom, Femke B.; Tronstad, Tron Vedul; Viggen, Erlend Magnus (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Speech enhancement systems aim to improve the quality and intelligibility of noisy speech. In this study, we compare two speech enhancement systems based on deep neural networks. The speech intelligibility and quality of ...