Now showing items 1366-1385 of 1679

  • Støysoner etter T-1442 for helikopterplass ved sykehuset i Skien 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
   Det er beregnet støysoner for en oppgradert helikopterlandingsplass ved Sykehuset Telemark i Skien i henhold til regelverket i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Det er også beregnet kartleggingsgrenser for ...
  • Støysoner etter T-1442 for Kristiansund lufthavn Kvernberget etter forlengelse av rullebanen 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Haukland, Frode (Research report, 2010)
   Det er utført støyberegning for Kristiansund lufthavn Kvernberget med NORTIM versjon 3.4. Beregningen er gjort for dagens situasjon (2008) og en prognose som representerer travleste år fram til 2018. Prognosesituasjonen ...
  • Støysoner etter T-1442 for Langhus helikopterlandingsplass 

   Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (Research report, 2008)
   Det er beregnet nye støysoner for Norsk Luftambulanses helikopterlandingsplass på Langhus i Ski kommune. Støysonene er beregnet etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet basert på en trafikkmengde som tilsvarer ...
  • Støysoner etter T-1442 for Namsos Lufthavn 

   Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (Research report, 2010)
   Støysoner for Namsos LufthavnDet er beregnet nye støysoner for Namsos Lufthavn. Beregningen er utført etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet med programmet NORTIM. Det er tatt utgangspunkt i trafikkmengder ...
  • Støysoner etter T-1442 for Oslo Lufthavn Gardermoen for 35 millioner passasjerer og 350 000 flybevegelser pr år. 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2010)
   Oslo Lufthavn Gardermoen søker om fornyet konsesjon for drift av flyplassen for et antall flyginger på inntil 350 000 årlige flybevegelser, tilsvarende 35 millioner passasjerer pr år. Med de nåværende prognoser er det ...
  • Støysoner etter T-1442 for to helikopterlandingsplasser i Stranda kommune 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2006)
   Denne rapporten viser grunnlag for og resultater av beregninger av helikopterstøy ved to helikopterlandingsplasser i Stranda kommune utført etter reglene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Beregningene ...
  • Støysoner etter T-1442 for Tromsø lufthavn 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2007)
   Det er beregnet nye støysoner for Tromsø lufthavn etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet basert på trafikken for 2006, en prognose for 2016 samt et langtidsperspektiv for 2050. Beregningene er utført med ...
  • Støysoner etter T-1442 for Trondheim lufthavn, Værnes 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2006)
   STF90 A06024 Denne rapport viser grunnlag for – og resultater fra beregninger av nye støysoner for Trondheim lufthavn, Værnes etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er utført med dataprogrammet ...
  • Støysoner etter T-1442 for Tverlandet helikopterlandingsplass 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen (Research report, 2011)
   Det er utført beregning av støy fra landinger og avganger på en planlagt helikopterlandingsplass øst av bebyggelsen på Tverlandet i Bodø kommune i tråd med bestemmelsene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. ...
  • Støysoner etter T-1442/2012 for Alta lufthavn for perioden 2015-2025 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
   Det er gjennomført beregninger med NORTIM for å oppdatere støysonekartet for Alta lufthavn fram til 2025. Beregningene er basert på trafikken i 2014 og en prognose fra Avinor for 2025 i tråd med retningslinje T-1442/2012 ...
  • Støysoner etter T-1442/2012 for Bergen lufthavn Flesland 

   Gelderblom, Femke B.; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2014)
   Det er utarbeidet støysonekart for Bergen lufthavn Flesland i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning ...
  • Støysoner etter T-1442/2012 for Bodø Helikopterplass Nordlandssykehuset 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Gelderblom, Femke B. (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
   Det er utarbeidet støysonekart for Bodø Helikopterplass Nordlandssykehuset i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ...
  • Støysoner etter T-1442/2012 for Bodø Helikopterplass Nordlandssykehuset. Revidert med støydata for statiske operasjoner. 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Gelderblom, Femke B. (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
   Det er utarbeidet støysonekart for Bodø Helikopterplass Nordlandssykehuset i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ...
  • Støysoner etter T-1442/2012 for en midlertidig helikopterplass ved UNN Narvik 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
   Det er utarbeidet støysonekart for en planlagt midlertidig landingsplass for helikopter ved UNN Narvik i henhold til retningslinje T-1442/2012 fra Miljøverndepartementet. Støyberegningene er foretatt med NORTIM, den norske ...
  • Støysoner etter T-1442/2012 for Gjøvik Helikopterplass Sykehuset 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
   Det er utarbeidet støysonekart for Gjøvik Helikopterplass Sykehuset i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved ...
  • Støysoner etter T-1442/2012 for Hamar Helikopterplass Sykehuset 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
   Det er utarbeidet støysonekart for Hamar Helikopterplass Sykehuset i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved ...
  • Støysoner etter T-1442/2012 for Helikopterlandeplass Sykehuset Levanger 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Gelderblom, Femke B. (SINTEF Rapport;, Research report, 2014)
   Det er utarbeidet støysonekart for Helikopterlandeplass Sykehuset Levanger i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ...
  • Støysoner etter T-1442/2012 for Helikopterlandingsplass ved Harstad Universitetssykehus 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
   Det er utarbeidet støysonekart for helikopterlandingsplass ved Harstad Universitetssykehus i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar ...
  • Støysoner etter T-1442/2012 for Helikopterlandingsplass ved nye Kirkenes sykehus 

   Gelderblom, Femke; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2013)
   Det er utarbeidet støysonekart for en planlagt helikopterlandingsplass ved nye Kirkenes sykehus i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som ...
  • Støysoner etter T-1442/2012 for Helikopterlandingsplass ved Statoils anlegg på Kårstø, Tysvær kommune 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Gelderblom, Femke B. (SINTEF Rapport;, Research report, 2013)
   Det er utarbeidet støysonekart for Helikopterlandingsplass ved Statoils anlegg på Kårstø i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar ...