• Mot passivhusstandard i undervisningsbygg. Mæla smartbygg - sluttrapport 

   Wachenfeldt, Bjørn Jenssen; Dokka, Tor Helge (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);10, Research report, 2008)
   SINTEF har i samarbeid med prosjekteringsgruppen for Mæla Skole arbeidet for å komme frem til smarte og helhetlige løsninger som gjør at en oppnår god komfort med lav energibruk, lav miljøbelastning og lave investeringskostnader. ...
  • Urban Energy – analyse av energibehov og vurdering av energimålsetning 

   Wachenfeldt, Bjørn Jenssen; Høseggen, Rasmus (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);9, Research report, 2008)
   Basert på beregningsmetodikken etablert i NS3031:2007 [1] er det laget en detaljert beregningsmodell av Urban Energy i ESP-r [2]. Modellen er benyttet til å vurdere termisk komfort i bygget med de foreslåtte løsninger, ...