Now showing items 1178-1197 of 1914

  • Multi-objective parametric study of a wooden window 

   Gradeci, Klodian; Labonnote, Nathalie; Grynning, Steinar (CESBP 2019, Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The aim of this study is to conduct a multi-objective parametric study by simultaneously analysing the thermal and structural performance of a wood-frame window. The finite element simulation program COMSOL is used to carry ...
  • Multidosetjeneste for hjemmeboende – brukernes erfaringer og behov for nye løsninger 

   Holbø, Kristine; Das, Anita; Bøthun, Silje; Formanek, Marianne Næsland; Halvorsen, Trond (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Multidose innebærer at tabletter blir pakket maskinelt for hvert doseringstidspunkt. Formålet er å øke sannsynligheten for at personer som bruker flere ulike legemidler, får riktige legemidler til riktig tid. Stadig flere ...
  • Multilevel networks for climate change adaptation – what works? 

   Hauge, Åshild Lappegard; Hanssen, Gro Sandkjær; Flyen, Cecilie (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose The paper aims to compare and evaluate two Norwegian municipal networks for climate change adaptation, to see how such networks should be initiated and implemented as a means of achieving adaptation measures within ...
  • Municipal collaborative planning boosting climate resilience in the built environment 

   Flyen, Cecilie; Hauge, Åshild Lappegard; Almås, Anders-Johan; Godbolt, Åsne Lund (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose – A meta-study covering the past decade maps the development of Norwegian municipal planning, climate adaptation and institutional vulnerability towards climate change. This paper aims to explore the implementation ...
  • Murcement 

   Svendsen, Sven D. (Særtrykk (Norges byggforskningsinstitutt);114, Others, 1965)
  • Mye for lite. Tilskudd til fellesrom og felleshus i syttiårene 

   Christophersen, Jon (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);122, Research report, 1993)
  • MÆLEFJELLTUNNELEN – HØYE VANNLEKKASJER, HØYT VANNTRYKK OG UTFORDRENDE INJEKSJON 

   Holmøy, Kristin Hilde; Thorbjørnsen, Morten (Conference object; Journal article, 2017)
  • Nano Insulation Materials Exploiting the Knudsen Effect 

   Jelle, Bjørn Petter; Alex Mofid, Sohrab; Gao, Tao; Grandcolas, Mathieu; Sletnes, Malin; Sagvolden, Espen (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   As the world's focus is turned even stronger toward miscellaneous energy efficiency and saving aspects, the development of new high-performance thermal insulation materials for building applications will play an important ...
  • Nano Insulation Materials Exploiting the Knudsen Effect 

   Jelle, Bjørn Petter; Alex Mofid, Sohrab; Gao, Tao; Grandcolas, Mathieu; Sletnes, Malin; Sagvolden, Espen (IOP Conference Series: Materials Science and Engineering;, Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
   As the world's focus is turned even stronger toward miscellaneous energy efficiency and saving aspects, the development of new high-performance thermal insulation materials for building applications will play an important ...
  • Nano Insulation Materials: Synthesis and Life Cycle Assessment 

   Gao, Tao; Sandberg, Linn Ingunn Christie; Jelle, Bjørn Petter (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The application of manufactured nanomaterials provides not only advantages resulting from their unique properties, but also disadvantages derived from the possible high energy use and CO2 burden related to their manufacture, ...
  • Nasjonal database for byggkvalitet - Delrapport fra prosjekt 14309 i Byggekostnadsprogrammet 

   Lisø, Kim Robert; Rolstad, Anna Næss (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);34, Research report, 2009)
  • Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning 

   Schild, Peter G. (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);341, Research report, 2002)
  • Natur- og miljøvennlige boliger 

   Fabritus, Knut (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);49, Research report, 1989)
  • Natural perils insurance and compensation arrangements in six countries 

   Sandberg, Eli; Økland, Andreas; Tyholt, Inger Lise (Klima 2050 Report;21 E, Research report, 2020)
   This study has made an assessment of the allocation of responsibility for the climate change adaptation of buildings and infrastructure among key agencies in Norway, Sweden, Finland, Germany, France and Canada. The report ...
  • Nature-based Solutions. Landslides Safety Measures 

   Kalsnes, Bjørn; Capobianco, Vittoria (Klima 2050 Report;16, Research report, 2019)
   This report presents an overview of Nature-Based Solutions (NBS) and their main applications to address climate-related challenges (temperature, floods, sea level rise, landslides, droughts) with a special emphasis on ...
  • Naturlig klimatiserte kontorbygg. Analyse av et ”nullkonsept” i norsk klima 

   Gruner, Michael; Skeie, Kristian; Andresen, Inger (SINTEF Notat;22, Research notat, 2017)
   Et alternativ til "aktive" avanserte tekniske systemer kan være naturlig klimatisering der det brukes "passive" løsninger som utnytter fysiske prinsipper og naturlige drivkrefter for å klimatisere bygningen. Et fullt ...
  • Naturskadeforsikrings- og erstatningsordninger i seks land 

   Sandberg, Eli; Økland, Andreas; Tyholt, Inger Lise (Klima 2050 Report;21, Research report, 2020)
   Denne studien har kartlagt ansvarsfordelingen og viktige etater for klimatilpasning i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike og Canada. Rapporten presenterer ordningene for naturskadeerstatning og/eller forsikring i ...
  • Nå tilbyr SINTEF teknisk godkjenning av overvannsløsninger 

   Sivertsen, Edvard; Bruaset, Stian (Others, 2019)
   Fordrøyningsløsninger er viktige for å håndtere overvannet i byer, men vi mangler dokumentasjon på hvilken fordrøyningseffekt produktene faktisk har. SINTEF tilbyr nå teknisk godkjenning av prefabrikkerte fordrøyningsløsninger.
  • Når taket dør 

   Thodesen, Bridget O'Brien; Time, Berit (Journal article, 2016)
   I Norge har vi lang tradisjon for og gode erfaringer med torvtak på skrå takfla er. Med blå-grønne tak utsetter vi det grønne taket for større påkjenninger enn våre tradisjonelle torvtak. Taktypen er ikke uten utfordringer, ...
  • NBI's 25 års jubileum 1953-1978 

   Isaksen, Odd (Særtrykk (Norges byggforskningsinstitutt);260, Others, 1978)