Now showing items 796-815 of 843

  • Understanding and predicting size selection in diamond-mesh cod ends for Danish seining: a study based on sea trials and computer simulations 

   Herrmann, Bent; Krag, Ludvig Ahm; Feekings, Jordan; Noack, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Danish seining is an important fishing method used to harvest demersal species. Knowledge about the size selectivity of different demersal species with this type of fishing gear is therefore of importance for managing the ...
  • Uptake and toxicity of methylmethacrylate-based nanoplastic particles in aquatic organisms 

   Booth, Andy; Hansen, Bjørn Henrik; Frenzel, Max; Johnsen, Heidi; Altin, Dag (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The uptake and toxicity of 2 poly(methylmethacrylate)-based plastic nanoparticles (PNPs) with different surface chemistries (medium and hydrophobic) was assessed using aquatic organisms selected for their relevance based ...
  • Use of semi-pelagic trawling for reducing bycatch in shrimp trawls. Trials onboard R/V Johan Ruud 02-06 February 2015 

   Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan; Vollstad, Jørgen; Herrmann, Bent (SINTEF Fiskeri og havbruk reports;A26979, Research report, 2015)
   The present study evaluates whether lifting the trawl doors and sweeps from the seabed can reduce bycatch in shrimp trawl fisheries. We carried out a catch comparison and catch ratio analysis between two gear setups, one ...
  • Using acoustic telemetry to monitor the effects of crowding and delousing procedures on farmed Atlantic salmon (Salmo salar) 

   Føre, Martin; Svendsen, Eirik; Alfredsen, Jo Arve; Uglem, Ingebrigt; Bloecher, Nina; Sveier, Harald; Sunde, Leif Magne; Frank, Kevin (Journal article; Peer reviewed, 2018-10-01)
   The aim of this study was to demonstrate the feasibility of acoustic telemetry for monitoring fish during farm operations and gather knowledge about Atlantic salmon responses during crowding and delousing events in a ...
  • Using the BIMCO Shipping KPI Database to identify costs and benefits of e-navigation solutions 

   Nesheim, Dag Atle; Fjørtoft, Kay Endre (Journal article; Peer reviewed, 2019-11)
   In the RCN-funded research project SESAME Solution II, funded by the Norwegian Research Council under the MarOff programme, a key aspect is to develop a cost benefit assessment framework. This framework will be used to ...
  • Utfylling av områder på og rundt Langøra sør, Stjørdal. Konsekvenser for naturverdier og vurdering av restaurerende og kompenserende tiltak 

   Davidsen, Jan Grimsrud; Thingstad, Per Gustav; Øien, Dag-Inge; Bakken, Torkild; Eidnes, Grim; Kjærstad, Gaute (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport;;2018-3, Research report, 2018-04)
   Utfylling av områder på og rundt Langøra sør, Stjørdal. Konsekvenser for naturverdier og vurdering av restaurerende og kompenserende tiltak. – NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2018-3: 1-40. Avinor ønsker å ta ...
  • Utnyttelse av silderogn - markedsforhold og substitutter 

   Richardsen, Roger; Østvik, Stein Ove; Gunnarson, Bengt (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106058, Research report, 2010-10-12)
   Det er et betydelig inntekstpotensial for norsk pelagisk industri i å utnytte biråstoff i større grad. Silderogn til konsumanvendelse har lang tradisjon i flere land, spesielt i Japan basert på tilførsler fra Stillehavssild. ...
  • Utredning og tiltak mot skader på not ved vasking i sjø. 

   Føre, Heidi Moe; Lien, Andreas Myskja (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26269, Research report, 2014-08-19)
   Oppdrettere har ved flere anledninger opplevd at det har blitt hull i not i forbindelse med notvask i sjø. Målet med dette prosjektet har vært å øke og dokumentere kunnskapen rundt hva som faktisk skjer når not skades i ...
  • Uttak av melke fra filetering av sild 

   Østvik, Stein Ove; Toldnes, Bendik (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A19107, Research report, 2011-03-29)
   Det er en meget tett kobling mellom uttak av rogn og melke. System for uttak av gonader og innvoller fra fileteringsmaskin for sild finnes. Manuell plukking av rogn praktiseres i industrien i dag og er tilsynelatende ...
  • Uttesting av 2- og 4-panels seleksjonsinnretning med innmontert fleksirist 

   Sistiaga, Manu Berrondo; Lilleng, Dagfinn; Herrmann, Bent; Langård, Lise; Grimaldo, Eduardo (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26524, Research report, 2014-11-24)
   Målet med toktet var å teste ytelsen til en 4-panels fleksiristseksjon. Videre var det ønsket å sammenligne seleksjonsegenskapene samt funksjonaliteten av en 4-panels fleksiristseksjon mot dagens tillatte 2-panels ...
  • Utvikling av beste praksis for pumping av pelagisk fisk 

   Tveit, Guro Møen; Solvang-Garten, Torfinn; Eilertsen, Aleksander; Digre, Hanne (SINTEF Ocean;OC2017 A-069, Research report, 2017-03-15)
   Hensikten med prosjektet har vært å klarlegge og komme med anbefalinger for forbedringsområder for pumping- og overpumping av makrell basert på tidligere gjennomførte prosjekter, tilgjengelig litteratur og følgende ...
  • Utvikling av et seleksjonssystem til flytetrålfiske etter kvitfisk Rapport fra tokt med tråleren "Atlantic Star" (28.oktober - 08. november 2010) 

   Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A103073, Research report, 2011-01-20)
   Fra 28. oktober til 08. november 2010 ble det gjennomført et tokt med tråleren "Atlantic Star" på torskefeltene rundt Hopendjupet (66-67° Nord, 14-19° øst). Målet med toktet var å estimere seleksjonsegenskapene og ...
  • Utvikling av grafisk brukergrensesnitt for prosjektet RoboTrimNol 

   Salomonsen, Cecilie; Moe, Helene Katrine (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A26552, Research report, 2014-12-09)
   I forbindelse med prosjektet RoboTrimNol, hvor en fullautomatisert trimmemaskin er sluttmålet, er det igangsatt en tilleggsaktivitet innenfor interaksjonsdesign for å utvikle en mulig struktur og innhold av brukergrensesnittet ...
  • Utvikling av konsept for fleksibel ombordproduksjon av selolje for økt lønnsomhet i selfangstnæringen 

   Grimsmo, Leif; Toldnes, Bendik; Wolff, Robert; Carvajal, Ana Karina (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A25527, Research report, 2013-11-21)
   Det er beskrevet et konsept for fleksibel ombordproduksjon av selolje som ikke krever oppvarming,er kompakt og potensielt vil kunne gi svært høy kvalitet på råoljen. Det er også gitt en lønnsomhetsbetraktning av konseptet. ...
  • Utvikling av sikre oppdrettsanlegg Fase 1 – Sluttrapport 

   Fredheim, Arne; Heide, Mats Augdal; Jensen, Østen (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106016, Research report, 2010-02-10)
   Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) ønsket å gjennomføre et forskningsprogram for å arbeide med utvalgte sider av rømmingsproblematikken. Spesielt viktig for FHF var det å fokusere på de viktigste årsakene ...
  • Utvikling av system for automatisk prøvetaking og vektestimering av pelagisk fisk ombord på fiskefartøy 

   Aursand, Ida Grong; Eilertsen, Aleksander Børresen; Toldnes, Bendik; Mathiassen, John Reidar Bartle; Salomonsen, Cecilie; Bondø, Morten Steen (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24002, Research report, 2013-02-22)
   Rapporten oppsummerer resultatene fra Fase I av HIF-prosjektet "Utvikling av system for vektestimering av pelagisk fisk ombord". I Fase I er det utviklet prinsipp for representativt prøveuttak av fisk, prinsipp for infeed ...
  • Vale crude oil - properties and behaviour at sea 

   Hellstrøm, Kaja Cecilie; Andreassen, Irene (SINTEF;A25949, Research report, 2014-02-18)
   A small scale study of the weathering properties of Vale crude oil has been performed at S°C and 13°C in SINTEFs laboratory. The data are used as input for SINTEF's Oil Weathering Model (OWM} to predict the properties and ...
  • Vale crude oil - properties and behaviour at sea 

   Hellstrøm, Kaja Cecilie; Andreassen, Irene (SINTEF Rapport;A25949, Research report, 2014)
  • Valuing blue carbon changes in the Arctic ocean 

   Armstrong, Claire W.; Foley, Naomi; Slagstad, Dag; Chierici, Melissa; Ellingsen, Ingrid H.; Reigstad, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2019-06-25)
   The ocean capacity to store carbon is crucial, and currently absorbs about 25% CO2 supply to the atmosphere. The ability to store carbon has an economic value, but such estimates are not common for ocean environments, and ...
  • Vannkvalitet og startfôring av rognkjeks - Effekt av fôring med levende copepoder i tidlige faser (FHF prosjekt nr 901174) 

   Dahle, Stine Veronica Wiborg; Hagemann, Andreas; Attramadal, Kari; Kjørsvik, Elin; Bardal, Tora (SINTEF Ocean report; OC2017 A-029, Research report, 2017)
   I oppdrett av rognkjeks benyttes fonnulert tønfor av små partikler fra start, som gir mye forspill i karene. Høy og varierende organisk belastning i systemet gir grobunn for oppblomstring av opportunistiske bakterier som ...