Now showing items 547-566 of 943

  • NANoREG framework for the safety assessment of nanomaterials 

   Gottardo, Stefania; Alessandrelli, Maria; Amenta, Valeria; Atluri, Rambabu; Barberio, Grazia; Bekker, Cindy; Bergonzo, Philippe; Bleeker, Eric; Booth, Andy; Borges, Teresa; Buttol, Patrizia; Carlander, David; Castelli, Stefano; Chevillard, Sylvie (EUR;, Research report, 2017-04)
   The NANoREG framework addresses the need to ease the nanomaterials safety assessment in the REACH Regulation context. It offers forward-looking strategies: Safe-by-Design, a Nanospecific Prioritisation and Risk Assessment, ...
  • Nasjonal betydning av sjømatnæringen - En verdiskapings- og ringvirkningsanalyse med data fra 2015 og 2016 

   Richardsen, Roger; Bull-Berg, Heidi; Grindvoll, Inger Lise Tyholt (SINTEF Ocean reports;OC2017 A-105, Research report, 2017)
   Verdiskapingen totalt i den norske sjømatnæringen, inklusive ringvirkninger var på 93 milliarder kroner i 2016. Veksten fra 2014 har vært særlig sterk innen oppdrett av laks og ørret grunnet gode markedsforhold, men det ...
  • Nasjonal betydning av sjømatnæringen. En verdiskapingsanalyse med data fra 2013. 

   Richardsen, Roger; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A 26915, Research report, 2015)
   Økt verdiskaping fra sjømatnæringen Totalt bidro den norske sjømatnæringen med en verdiskaping målt som bidrag til bruflo nmjmwlprod11k1 (BNP) på 61 milliarder kroner i 2013. Verdiskapingen fra oppdrettssektoren har økt ...
  • Nasjonal betydning av sjømatnæringen. En verdiskapingsanalyse med data fra 2014. 

   Richardsen, Roger; Bull-Berg, Heidi (SINTEF Fiskeri og havbruk AS;, Research report, 2016)
   Fortsatt økt verdiskaping fra sjømatnæringen Totalt bidro den norske sjømatnæringen med en verdiskaping målt som bidrag til brutto nasjonalprodukt (BNP) på 65,7 milliarder kroner i 2014. Verdiskapingen fra oppdrettssektoren ...
  • Navigation vector based ship maneuvering prediction 

   Perera, Lokukaluge Prasad (Journal article; Peer reviewed, 2017-07-17)
   A novel mathematical framework for predicting ship maneuvers within a short time interval is presented in this study. The first part of this study consists of estimating the required vessel states and parameters by considering ...
  • Neste Generasjon Energieffektive Trålere 

   Pedersen, Roar; Vegsund, Einar (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A23707, Research report, 2012-08-24)
   Det er gjort omfattende modelltester med tre skrogmodeller av en tråler. Prosjektet bygger på prosjektet "Fremtidens tråler" der det ble dokumentert store energibesparelser ved å tråle med to propeller, samt store ...
  • New active fishing gear Model tests and analysis of new design concepts 

   Hansen, Kurt (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A20244, Research report, 2011-08-30)
   Two designs for a new active fishing gear were made, scale models constructed, and model scale tests performed in a flume tank. Both net designs can be operated as a Danish seine, a semi-pelagic trawl or a pelagic trawl.
  • New active fishing gear Report from project workshop in Hirtshals, Dec. 14-15 2009 

   Winther, Michael; Gjøsund, Svein Helge (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A103023, Research report, 2010-01-27)
   A few initial ideas for new active fishing gear concepts based on trawl and seine were presented at a workshop in Hirtshals, 14-15 December 2009. These initial concepts are described and the comments and feedback from the ...
  • Non-Linear Clay Soil Model for Lateral Pipe-Soil Interaction 

   Agusta, Arifian; Ji, Guomin; Sævik, Svein (ASME Proceedings | Pipelines, Risers, and Subsea Systems;OMAE2016-54658, Chapter, 2016-06)
   This paper describes implementation and application of nonlinear lateral soil models for pipeline lateral buckling analysis. Several lateral soil models have been developed in the past and the model developed by Verley is ...
  • Nonstationary fuzzy forecasting of wind and wave climate in very long-term scales 

   Stefanakos, Christos; Vanem, Eric (Journal article; Peer reviewed, 2018-06)
   Global climate change may have serious impact on human activities in coastal and other areas. Climate change may affect the degree of storminess and, hence, change the wind-driven ocean wave climate. This may affect the ...
  • Nonstationary prediction of wind and waves in the pacific ocean using fuzzy inference systems 

   Stefanakos, Christos (Journal article; Peer reviewed, 2016-06)
   In the present paper, ten-year long three-hourly time series of wind and wave data, based on hindcasts of WAVEWATCH III model, are analyzed and modelled as nonstationary stochastic processes. The study area covers the ...
  • Nonstationary time series forecasting of wind and waves, combining hindcast, measured and satellite data 

   Stefanakos, Christos (Chapter, 2018-09)
   In a series of previous papers, the well-known FIS/ANFIS systems have been successfully combined with a nonstationary time series modelling for improved predictions of wind and wave parameters. The initial time series is ...
  • Nordisk pelagisk workshop - presentasjon av de siste års Nordiske forskningsresultater innenfor pelagisk fisk - en fremtidsutsikt. 

   Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A10S067, Research report, 2010-11-15)
   Målet med prosjektet har vært å etablere et nettverk innenfor nordisk pelagisk fiskerisektor, inkludert både foredlingsindustri, flåtesektoren og FoU-institutter. Det er blitt gjennomført to workshop's høsten 2010, hvor ...
  • Norsk havøkonomi mot 2050 – en videreføring av OECD’s rapport The Ocean Economy in 2030 

   Edvardsen, Torgeir; Almås, Karl Andreas (SINTEF Ocean;OC2017 A-041, Research report, 2017-02-01)
   Betydningen av havøkonomien er økende i en globalisert verden med et tiltagende behov. OECD, har gjennom prosjektet '7he Future of the Ocean Economy" satt søkelys på dette og analysert havøkonomiens sysselsettingsutvikling ...
  • Norsk marin ingrediensindustri 

   Richardsen, Roger (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A 21511, Research report, 2011-12-05)
   Foreliggende rapport gir en sammendrag av struktur og økonomisk utvikling for norsk marin ingrediensindustri i perioden 2007 – 2010. Total omsetning 2010 i denne industrien samlet var på nesten 4,8 Milliarder NOK. Det er ...
  • Norsk marin ingrediensindustri - Struktur og lønnsomhet 2007 -2011 

   Richardsen, Roger (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24226, Research report, 2012-04-09)
   Foreliggende rapport gir et sammendrag av struktur og økonomisk utvikling for norsk marin ingrediensindustri i perioden 2007-2011. Rapporten omfatter totalt 63 selskaper med total omsetning i 2011 på 8.mrd kroner. I ...
  • Norsk marin ingrediensindustri Struktur, økonomi og utviklingstrekk 2007 - 2013 

   Richardsen, Roger (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26402, Research report, 2014-11-02)
   Omsetningstallene for norsk marin ingrediensindustri viser rekordhøy total omsetning i 2013. Brutto omsetning passerte 8,5 Mrd. kroner i 2013. Industrien samlet har ikke lenger samme veksttakt som i årene 2007 - 2010. ...
  • Norwegian Emergency Towing Service – Past – Present and Future 

   Berg, Tor Einar; Selvik, Ørjan; Jordheim, Ola K. (Journal article; Peer reviewed, 2020-03)
   The Norwegian Coastal Administration (NCA) is an agency of the Norwegian Ministry of Transport and Communications, and is responsible for services related to maritime safety, maritime infrastructure, transport planning and ...
  • NS 9415 - Strømprosjekt - Fastsettelse av ekstremstrøm 

   Eidnes, Grim; Borge, Juliane; Berstad, Are; Reed, Jenny-Lisa; Walaunet, Jørgen (SINTEF Ocean rapport;2018:01257 A, Research report, 2018-11-28)
   Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har igangsatt et prosjekt med formål å identifisere lange måleserier for strøm, analysere disse og foreslå nye omregningsfaktorer eller andre metoder for fastsetting av ...
  • Numerical analysis of azimuth propulsor performance in seaways: Influence of oblique inflow and free surface 

   Berchiche, Nabila; Krasilnikov, Vladimir; Koushan, Kourosh (Journal article; Peer reviewed, 2018-04-05)
   In the present work, a generic ducted azimuth propulsor, which are frequently installed on a wide range of vessels, is subject to numerical investigation with the primary focus on performance deterioration and dynamic loads ...