• Utilization of egg-laying hens (Gallus Gallus domesticus) for production of ingredients for human consumption and animal feed 

   Hjellnes, Veronica Hammer; Slizyte, Rasa; Rustad, Turid; Carvajal, Ana Karina; Greiff, Kirsti (Journal article; Peer reviewed, 2020-05-06)
   In Norway, 3 million discarded egg-laying hens are destructed annually, which equals 1500 tons pure hen meat. Due to the slaughter methods used, this raw material is handled as a high-risk waste, while in reality it ...
  • Utnyttelse av silderogn - markedsforhold og substitutter 

   Richardsen, Roger; Østvik, Stein Ove; Gunnarson, Bengt (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106058, Research report, 2010-10-12)
   Det er et betydelig inntekstpotensial for norsk pelagisk industri i å utnytte biråstoff i større grad. Silderogn til konsumanvendelse har lang tradisjon i flere land, spesielt i Japan basert på tilførsler fra Stillehavssild. ...
  • Utredning og tiltak mot skader på not ved vasking i sjø. 

   Føre, Heidi Moe; Lien, Andreas Myskja (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26269, Research report, 2014-08-19)
   Oppdrettere har ved flere anledninger opplevd at det har blitt hull i not i forbindelse med notvask i sjø. Målet med dette prosjektet har vært å øke og dokumentere kunnskapen rundt hva som faktisk skjer når not skades i ...
  • Uttak av melke fra filetering av sild 

   Østvik, Stein Ove; Toldnes, Bendik (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A19107, Research report, 2011-03-29)
   Det er en meget tett kobling mellom uttak av rogn og melke. System for uttak av gonader og innvoller fra fileteringsmaskin for sild finnes. Manuell plukking av rogn praktiseres i industrien i dag og er tilsynelatende ...
  • Uttesting av 2- og 4-panels seleksjonsinnretning med innmontert fleksirist 

   Sistiaga, Manu Berrondo; Lilleng, Dagfinn; Herrmann, Bent; Langård, Lise; Grimaldo, Eduardo (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26524, Research report, 2014-11-24)
   Målet med toktet var å teste ytelsen til en 4-panels fleksiristseksjon. Videre var det ønsket å sammenligne seleksjonsegenskapene samt funksjonaliteten av en 4-panels fleksiristseksjon mot dagens tillatte 2-panels ...
  • Utvikling av beste praksis for pumping av pelagisk fisk 

   Tveit, Guro Møen; Solvang-Garten, Torfinn; Eilertsen, Aleksander; Digre, Hanne (SINTEF Ocean;OC2017 A-069, Research report, 2017-03-15)
   Hensikten med prosjektet har vært å klarlegge og komme med anbefalinger for forbedringsområder for pumping- og overpumping av makrell basert på tidligere gjennomførte prosjekter, tilgjengelig litteratur og følgende ...
  • Utvikling av et seleksjonssystem til flytetrålfiske etter kvitfisk Rapport fra tokt med tråleren "Atlantic Star" (28.oktober - 08. november 2010) 

   Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A103073, Research report, 2011-01-20)
   Fra 28. oktober til 08. november 2010 ble det gjennomført et tokt med tråleren "Atlantic Star" på torskefeltene rundt Hopendjupet (66-67° Nord, 14-19° øst). Målet med toktet var å estimere seleksjonsegenskapene og ...
  • Utvikling av grafisk brukergrensesnitt for prosjektet RoboTrimNol 

   Salomonsen, Cecilie; Moe, Helene Katrine (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A26552, Research report, 2014-12-09)
   I forbindelse med prosjektet RoboTrimNol, hvor en fullautomatisert trimmemaskin er sluttmålet, er det igangsatt en tilleggsaktivitet innenfor interaksjonsdesign for å utvikle en mulig struktur og innhold av brukergrensesnittet ...
  • Utvikling av konsept for fleksibel ombordproduksjon av selolje for økt lønnsomhet i selfangstnæringen 

   Grimsmo, Leif; Toldnes, Bendik; Wolff, Robert; Carvajal, Ana Karina (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A25527, Research report, 2013-11-21)
   Det er beskrevet et konsept for fleksibel ombordproduksjon av selolje som ikke krever oppvarming,er kompakt og potensielt vil kunne gi svært høy kvalitet på råoljen. Det er også gitt en lønnsomhetsbetraktning av konseptet. ...
  • Utvikling av sikre oppdrettsanlegg Fase 1 – Sluttrapport 

   Fredheim, Arne; Heide, Mats Augdal; Jensen, Østen (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106016, Research report, 2010-02-10)
   Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) ønsket å gjennomføre et forskningsprogram for å arbeide med utvalgte sider av rømmingsproblematikken. Spesielt viktig for FHF var det å fokusere på de viktigste årsakene ...
  • Utvikling av system for automatisk prøvetaking og vektestimering av pelagisk fisk ombord på fiskefartøy 

   Aursand, Ida Grong; Eilertsen, Aleksander Børresen; Toldnes, Bendik; Mathiassen, John Reidar Bartle; Salomonsen, Cecilie; Bondø, Morten Steen (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24002, Research report, 2013-02-22)
   Rapporten oppsummerer resultatene fra Fase I av HIF-prosjektet "Utvikling av system for vektestimering av pelagisk fisk ombord". I Fase I er det utviklet prinsipp for representativt prøveuttak av fisk, prinsipp for infeed ...
  • Vale crude oil - properties and behaviour at sea 

   Hellstrøm, Kaja Cecilie; Andreassen, Irene (SINTEF;A25949, Research report, 2014-02-18)
   A small scale study of the weathering properties of Vale crude oil has been performed at S°C and 13°C in SINTEFs laboratory. The data are used as input for SINTEF's Oil Weathering Model (OWM} to predict the properties and ...
  • Vale crude oil - properties and behaviour at sea 

   Hellstrøm, Kaja Cecilie; Andreassen, Irene (SINTEF Rapport;A25949, Research report, 2014)
  • Valuing blue carbon changes in the Arctic ocean 

   Armstrong, Claire W.; Foley, Naomi; Slagstad, Dag; Chierici, Melissa; Ellingsen, Ingrid H.; Reigstad, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2019-06-25)
   The ocean capacity to store carbon is crucial, and currently absorbs about 25% CO2 supply to the atmosphere. The ability to store carbon has an economic value, but such estimates are not common for ocean environments, and ...
  • Vannkvalitet og startfôring av rognkjeks - Effekt av fôring med levende copepoder i tidlige faser (FHF prosjekt nr 901174) 

   Dahle, Stine Veronica Wiborg; Hagemann, Andreas; Attramadal, Kari; Kjørsvik, Elin; Bardal, Tora (SINTEF Ocean report; OC2017 A-029, Research report, 2017)
   I oppdrett av rognkjeks benyttes fonnulert tønfor av små partikler fra start, som gir mye forspill i karene. Høy og varierende organisk belastning i systemet gir grobunn for oppblomstring av opportunistiske bakterier som ...
  • Variations in polyphenol and heavy metal contents of wild-harvested and cultivated seaweed bulk biomass: Health risk assessment and implication for food applications 

   Roleda, Michael; Marfaing, Hélène; Desnica, Natasa; Jónsdóttir, Rósa; Skjermo, Jorunn; Rebours, Celine; Nitschke, Udo (Journal article; Peer reviewed, 2018-07-27)
   Seaweeds are increasingly used in European cuisines due to their nutritional value. Many algal constituents, such as polyphenols, are important antioxidants and thus considered beneficial to humans. However, many seaweed ...
  • Vektestimering av enkeltfisk ombord 

   Aursand, Ida Grong; Toldnes, Bendik; Bondø, Morten Steen; Fossum, John André; Eilertsen, Aleksander Børresen; Salomonsen, Cecilie (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22527, Research report, 2012-03-12)
   Prissetting av pelagisk fisk er i stor grad basert på individvekt og fastsatte vektklasser. Det er derfor av stor betydning å ha et godt estimat på vektfordelingen til fisken i hele verdikjeden, fra fangst til produkt - ...
  • Verdiskaping og sysselsetting i norsk sjømatnæring 2010 - en ringvirkningsanalyse 

   Henriksen, Kristian; Sandberg, Merete Gisvold; Olafsen, Trude; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf; Stokka, Arne (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A23089, Research report, 2012-06-15)
   Formålet med rapporten er å vise den økonomiske og sysselsettingsmessige betydningen av norsk sjømatnæring i 2010, gjennom kartlegging av omfanget av fiske/fangst, akvakultur, fiskeforedling og eksport/handel med fisk, ...
  • Verification study of weathering properties of Draugen crude oil - re-check of oil properties related to oil spill response 

   Sørheim, Kristin Rist; Bakken, Oddveig Merethe (SINTEF Ocean reports;OC2018 A-054, Research report, 2018-06-08)
   SINTEF has conducted a verification study (re-check) of Draugen crude oil collected in 2018 to determine if weathering data collected from Draugen crude oil collected in 2008 is still valid. Weathering properties of Draugen ...
  • Vessel fleet analysis for maintenance operations at offshore wind farms 

   Halvorsen-Weare, Elin Espeland; Gundegjerde, Christian; Halvorsen, Ina Blomseth; Hvattum, Lars Magnus; Nonås, Lars Magne (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Performing maintenance operations at offshore wind farms involves one major challenge compared with the onshore counterpart: All maintenance personnel and spare parts need to be transported from an onshore port or offshore ...