• 1, 2, 3 Housing! Good, affordable and energy efficient housing for refugees 

   Thomsen, Judith; Woods, Ruth; Lolli, Nicola (SINTEF Notat;31, Research report, 2018)
   Prosjektet "1, 2, 3! Boliger" har studert hvordan en bolig oppleves fra flyktningenes perspektiv. Flyktninger som bosettes i kommuner, får tildelt en bolig ved hjelp av kommunen. Kommunene har et ansvar for å stille med ...
  • Annual report 2018 

   Woods, Ruth; Remøe, Katinka Sætersdal; Hestnes, Anne Grete; Gustavsen, Arild (ZEN Report;15, Research report, 2019)
   Summary of the research from 2018 After two years of operation, the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN Centre) is be¬ginning to find its form. PhDs, Postdocs, and researchers are collaborating ...
  • Automatic vs Manual Control Strategy for Window Blinds and Ceiling Lights: Consequences to Perceived Visual and Thermal Discomfort 

   Lolli, Nicola; Nocente, Alessandro; Brozovsky, Johannes; Woods, Ruth; Grynning, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   A case study to evaluate the occupants' satisfaction in relation to two different control strategies (fully automatic and manual) for blind and ceiling lights use in cell offices was carried on in Trondheim, Norway. A group ...
  • Beboernes og boligenes behov. Beboermedvirkning og beboeropplæring – i kommunale boliger i Steinkjer 

   Woods, Ruth; Kjølle, Kari; Gullbrekken, Lars (SINTEF Notat;12, Research report, 2014)
   Bakgrunnen for notatet er kompetanseutviklingsprosjektet "Beboernes og Boligenes Behov" utført for Steinkjer kommune i 2013–2014. Fokuset er på kommunale beboeres mestring av egen boligsituasjon og hvordan bo-evne kan ...
  • BO¤BLI. Preferanser, behov og anbefalinger ved utvikling av boliger for tilflyttere 

   Woods, Ruth; Wågø, Solvår Irene; Thomsen, Judith (SINTEF Notat;21, Research report, 2017)
   Denne rapporten presenterer innspill til boligutvikling på Frøya spesielt, og andre kystkommuner generelt. Rapporten oppsummerer viktige faktorer i kommunal boligplanlegging, med særlig fokus på boligtilflyttere, kystens ...
  • Consequences of Local Energy Supply in Norway: A case study on the ZEN pilot project Campus Evenstad 

   Backe, Stian; Sørensen, Åse Lekang; Pinel, Dimitri; Clauß, John; Lausselet, Carine; Woods, Ruth (ZEN Report;17, Research report, 2019)
   Denne rapporten vurderer Campus Evenstad på veien mot ZEN. Hensikten med rapporten er å vurdere hvilke tiltak som er relevante fremover for å realisere energimål knyttet til ZEN, og den skal gi en forståelse for potensial, ...
  • Er smått alltid godt i demensomsorgen? Om bo- og tjenestetilbud for personer med demens 

   Høyland, Karin; Kirkevold, Øyvind; Woods, Ruth; Haugan, Gørill (SINTEF Fag;33, Research report, 2015)
   Andelen av eldre med demens øker i befolkningen. Hvordan kan kommunene organisere framtidens boliger og tjenester slik at vi får gode og kostnadseffektive omsorgstilbud for denne voksende gruppen? Kanskje det er på tide å ...
  • Er smått alltid godt i eldreomsorgen? KUNNSKAPSSTATUS 

   Haugan, Gørill; Woods, Ruth; Høyland, Karin; Øyvind, Kirkevold (SINTEF Notat;16, Research report, 2015)
   Denne kunnskapsstatusen inngår i et prosjekt som drøfter eksempler på fysiske og organisatoriske modeller for fremtidens demensomsorg. Litteraturgjennomgangen viser konsensus i forskningen om at personsentrert omsorg ...
  • Evaluation of Simplified Space-Heating Hydronic Distribution for Norwegian Passive Houses 

   Georges, Laurent; Alonso, Maria Justo; Woods, Ruth; Wen, Kang; Håheim, Fredrik; Liu, Peng; Berge, Magnar; Thalfeldt, Martin (ZEB Project report;39, Research report, 2017)
   This technical report combines research results from the Norwegian Research Center on Zero Emission Buildings (ZEB) and a competence project about simplified hydronic distribution funded by Husbanken. In the Norwegian ...
  • Industry 4.0 in a project context: Introducing 3D printing in construction projects 

   Olsson, Nils; Arica, Emrah; Woods, Ruth; Madrid, Javier Alonso (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   As an example of Industry 4.0 in a project context, 3D printing of concrete has the potential to provide a paradigm shift for construction processes with significant implications for project management. This study investigates ...
  • Main drivers for deep retrofitting of shopping malls 

   Haase, Matthias; Woods, Ruth; Mellegård, Sofie Elisabet; Skeie, Kristian; Lollini, Roberto (CommONEnergy;, Research report, 2015)
  • Med virkeligheten som lærebok. Fra tilgjengelighet for rullestolbruker til økt brukskvalitet for alle? 

   Høyland, Karin; Denizou, Karine; Woods, Ruth; Christophersen, Jon (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);101, Research report, 2012)
  • Omsorgsboliger bygd i regi av boligbyggelag : Kartlegging og erfaringer 

   Woods, Ruth; Høyland, Karin (SINTEF Fag;26, Research report, 2014)
   Rapporten undersøker erfaringene med at boligbyggelag og norske kommuner fra 1997 til 2005 bygde ca. 6 000 omsorgsboliger organisert i borettslag. Undersøkelsen ble utført i sju kommuner. Her drøftes tendensen til at ...
  • Overhalla bolig: Rimelig oppgradering av kommunal bolig i samarbeid med videregående skole 

   Woods, Ruth; Gullbrekken, Lars (SINTEF Notat;19, Research report, 2016)
   Denne rapporten oppsummerer erfaringer fra prosjektet “Overhalla bolig: Rimelig oppgradering av kommunal bolig i samarbeid med videregående skole” hvor elever fra Olav Duun videregående var med på å oppgradere en eldre ...
  • Retrofitting multifamily buildings with prefabricated modules – RETROKIT. Stakeholder needs and views 

   Kleiven, Tommy; Woods, Ruth; Risholt, Birgit Dagrun (SINTEF Fag;21, Research report, 2014)
   This report has been developed in RetroKit,a project where 11 countries collaborate in developing prefabricated solutionsfor retrofitting multifamily buildings from 1945 to 1980. This building type hasa huge energy-saving ...
  • Rimelige boliger for vanskeligstilte : Fase 3 - "Åfjordmodellen" 

   Woods, Ruth; Kjølle, Kari; Gullbrekken, Lars (SINTEF Notat;9, Research report, 2013)
   Rapporten beskriver "Åfjordmodellen", et pilotprosjekt hvor rimelige boliger for vanskeligstilte bygges av elever i nært samarbeid mellom videregående skole og kommunen. Modellen bygger på erfaringer fra "Blakstadmodellen".
  • Robuste boliger i Melhus kommune 

   Woods, Ruth; Verstad, Tor Ingar Skjelvan; Gullbrekken, Lars; Høyland, Karin; Nesje, Arne Jan (SINTEF Notat;20, Research report, 2016)
   Denne rapporten sammenfatter erfaringene fra "Robuste boliger i Melhus kommune", et ettårig samarbeidsprosjekt mellom Melhus kommune og SINTEF Byggforsk, støttet av Husbanken. Hensikten har vært å utvikle helsefremmende, ...
  • Shopping malls features in EU-28 + Norway 

   Bointner, Raphael; Toleikyte, Agne; Woods, Ruth; Atanasiu, Bogdan; De Ferrari, Antonio; Farinea, Chiara; Noris, Federico (CommONEnergy;D2.1, Research report, 2014)
   The European wholesale and retail sector is the big marketplace of Europe, contributing with around 11% of the EU's GDP. Therefore, sustainability of the retail sector may significantly contribute to reaching the long - ...
  • Shopping malls inefficiencies 

   Woods, Ruth; Mellegård, Sofie Elisabet; Schlanbusch, Reidun Dahl; Skeie, Kristian; Haase, Matthias (CommONEnergy;, Research report, 2015)
  • Stolt beboer : Folk og hus i Tollåsenga 

   Røe, Melina; Woods, Ruth; Jæger, Irene (Research report, 2014)
   Denne rapporten presenterer forskningsprosjektet Stolt beboer, gjennomført av NTNU Samfunnsforskning og SINTEF Byggforsk i samarbeid med Kristiansund kommune.Husbanken finansierte prosjektet. Stolt beboer har sett på ...