• Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet i industrielle IKT-systemer 

      JAATUN, Martin Gilje; Wille, Egil; Bernsmed, Karin; Kilskar, Stine Skaufel (SINTEF rapport;2021:00055, Research report, 2021)
      Formålet med denne rapporten er å gi økt forståelse for grunnprinsipper for IKT sikkerhet i industrielle IKT-systemer (OT-systemer) i norsk petroleumsvirksomhet basert på NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Vi har ...