• Flomfrekvensanalyse og flomvannlinjeberegninger for byvassdrag 

      Nie, Linmei; Selseth, Ingrid; Sægrov, Sveinung; Vagle, Odd Arne; Andrianov, Alexandr A (Journal article; Peer reviewed, 2012)
      Utbygging og klimaendring gir raskere og større avrenning på overflater og deretter til vassdrag. Dette øker flomrisikoen i vassdrag spesielt i byer. NVEs retningslinjer for planlegging og utbygging langs vassdrag forutsetter ...