• Energi og industri - Mulighetsrom verdikjeder - NHO Veikart for fremtidens næringsliv 

   Støa, Petter; Røkke, Nils Anders; Størset, Sigmund Østtveit; Spooren, Rudie; Knutstad, Gaute A. Johansen; Dahl, Nina; Akporiaye, Duncan; Bredesen, Rune; Sand, Gunnar; Tveten, Erlend Grytli; Mortensholm, Stein Kleppe; Steenstrup-Duch, Anne; Mehammer, Eirill Bachmann; Schäffer, Linn Emelie; Sandquist, Judit; Vullum-Bruer, Fride; Sheridan, Edel Maria; Alnæs, Lisbeth-Ingrid; Høgaas, Per Helge; Lademo, Odd-Geir; Øvrelid, Eivind Johannes (SINTEF Rapport;2019:01139, Research report, 2019)
   Kan fremtidig verdiskaping innen energi og industri opprettholde Norge som bærekraftig velferdsnasjon, samtidig som vi oppfyller våre forpliktelser i internasjonale klimaavtaler og løser egne utfordringer i tråd med FNs ...
  • Energi og industri - Mulighetsrom verdikjeder - NHO Veikart for fremtidens næringsliv 

   Støa, Petter; Røkke, Nils Anders; Størset, Sigmund Østtveit; Spooren, Rudie; Knutstad, Gaute A. Johansen; Dahl, Nina; Akporiaye, Duncan; Bredesen, Rune; Sand, Gunnar; Tveten, Erlend Grytli; Mortensholm, Stein Kleppe; Steenstrup-Duch, Anne; Mehammer, Eirill Bachmann; Schäffer, Linn Emelie; Sandquist, Judit; Vullum-Bruer, Fride; Sheridan, Edel Maria; Alnæs, Lisbeth-Ingrid; Høgaas, Per Helge; Lademo, Odd-Geir; Øvrelid, Eivind Johannes (SINTEF Rapport;2019:01139, Research report, 2019)
   Kan fremtidig verdiskaping innen energi og industri opprettholde Norge som bærekraftig velferdsnasjon, samtidig som vi oppfyller våre forpliktelser i internasjonale klimaavtaler og løser egne utfordringer i tråd med FNs ...
  • Energi og Industri - NHO veikart for fremtidens næringsliv 

   Støa, Petter; Vullum-Bruer, Fride; Sheridan, Edel; Alnæs, Lisbeth Ingrid; Høgaas, Per Helge; Lademo, Odd-Geir; Øvrelid, Eivind Johannes; Skreiberg, Øyvind; Røkke, Nils; Størset, Sigmund; Sørum, Lars; Spooren, Rudie; Knutstad, Gaute; Dahl, Nina; Akporiaye, Duncan; Bredesen, Rune; Sand, Gunnar; Tveten, Erlend Grytli; Mortensholm, Stein; Steenstrup-Duch, Anne; Mehammer, Eirill Bachmann; Schäffer, Linn Emilie; Sandquist, Judit; Tande, John Olav (SINTEF rapport;2019:01139, Research report, 2019-10)
  • Epoxy-Based Nanocomposites for High-Voltage Insulation: A Review 

   Adnan, Mohammed Mostafa; Tveten, Erlend Grytli; Glaum, Julia; Ese, Marit-Helen Glomm; Hvidsten, Sverre; Glomm, Wilhelm; Einarsrud, Mari-Ann (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Epoxy nanocomposites, with inorganic oxide nanoparticles as filler, can exhibit novel property combinations, such as enhanced mechanical strength, higher thermal conductivity, increased dielectric breakdown strength, and ...
  • Transformatorgjennomføringer - Tilstandskontroll og anbefalinger 

   Eberg, Espen; Meyer, Hans Kristian Hygen; Foros, Jørn; Berg-Karlsen, Gunnar; Tveten, Erlend Grytli; Aakre, Torstein Grav (SINTEF Rapport;, Research report, 2022)
   Prosjektet "Tilstandskontroll av transformatorgjennomføringer" har hatt som mål å fremskaffe nødvendige metoder samt kunnskap for å kunne foreta en tilstandsevaluering av transformatorgjennomføringer. Hovedvekten av ...