• Redesigning Work With a Lightweight Approach to Coordination Technology 

   Halvorsen, Marit Røed; Austad, Hanne Opsahl; Landmark, Andreas D.; Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Tomasevic, Tanja; Trondsen, Trond (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Coordination of information and resources is central to efficient ward management. Tools to aid coordination include standardized procedures and paper lists and, more recently, electronic tools such as whiteboards and ...
  • Utvikling og implementering av digital samhandling og oppgavestøtte på KAD. Et regionalt forsknings- og innovasjonsprosjekt 

   Ausen, Dag; Austad, Hanne Opsahl; Svagård, Ingrid Storruste; Landmark, Andreas D.; Tjønnås, Maria Suong; Rohde, Tarald; Halvorsen, Trond; Halvorsen, Marit Røed; Trondsen, Trond; Tomasevic, Tanja (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
   SamKAD-prosjektet har vært et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor i regi av Helseetaten i Oslo kommune. Gjennom forskning og innovasjon har målsettingen vært å utvikle samhandlingsløsninger til bruk i klinisk drift på ...