• A multi-perspective account of safety (MUPSY) 

   Rosness, Ragnar; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Haavik, Torgeir Kolstø (Lecture, 2017)
  • Design of, and Learning from Simulator-based Contingency Training in Aquaculture 

   Kristensen, Caroline; Holen, Siri Mariane; Lamvik, Gunnar Martin; Okstad, Eivind Halvard; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth (Chapter, 2022)
   Contingency training in sea-based aquaculture becomes an increasingly important part of the emergency preparedness. Like other industries, this is especially related to new technologies being introduced to support critical ...
  • Flysikkerhet under omstillingsprosesser 

   Rosness, Ragnar; Forseth, Ulla; Herrera, Ivonne; Jersin, Erik; Johnsen, Stig Ole; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Tveiten, Camilla Knudsen (SINTEF Rapport;STF50 A05102, Research report, 2005)
   Rapporten oppsummerer resultatene fra en studie av erfaringer fra andre land vedrørende sikkerhetsmessige konsekvenser av omstillingsprosesser innen luftfart og enkelte andre sikkerhetskritiske virksomheter. Hovedvekten ...
  • Kunnskap og metoder for å forebygge rømming - Faglig sluttrapport 

   Føre, Heidi Moe; Thorvaldsen, Trine; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Okstad, Eivind Halvard (SINTEF Ocean AS rapporter;2019:00669 A, Research report, 2019-05-19)
   Denne rapporten oppsummerer funn fra prosjektet Kunnskap og metoder for å forebygge rømming (FHF prosjekt 901295). Prosjektet har gitt ny kunnskap om årsaker til rømming av laks og regnbueørret fra norske oppdrettsanlegg, ...
  • Menneskelige og organisatoriske årsaker til rømming av oppdrettslaks og regnbueørret 

   Thorvaldsen, Trine; Føre, Heidi Moe; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Okstad, Eivind Halvard (Research report, 2018)
   Denne rapporten beskriver menneskelige og organisatoriske årsaker til rømming av oppdrettsfisk. Målet med arbeidet har vært økt kunnskap om medvirkende og bakenforliggende årsaker til rømming. Resultatene som presenteres ...
  • Menneskelige og organisatoriske årsaker til rømming av oppdrettslaks og regnbueørret 

   Thorvaldsen, Trine; Føre, Heidi Moe; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Okstad, Eivind Halvard (SINTEF Ocean rapporter;2018:01362 A, Research report, 2018-12-14)
   Denne rapporten beskriver menneskelige og organisatoriske årsaker til rømming av oppdrettsfisk. Målet med arbeidet har vært økt kunnskap om medvirkende og bakenforliggende årsaker til rømming. Resultatene som presenteres ...
  • Metode for vurdering av effekter av Vegtilsynets virksomhet. 

   Jenssen, Gunnar; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Njå, Ove (SINTEF Rapport;A26571, Research report, 2015)
  • Multicultural workplaces: A state of the art study of the Norwegian construction industry 

   Wasilkiewicz, Kinga; Kilskar, Stine Skaufel; Øren, Anita; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Kilanowska, Iwona (Chapter, 2018)
   A multi-method case study, including interviews, a survey and participatory observations, was undertaken to describe opportunities and challenges related to multicultural workplaces in the Norwegian construction industry, ...
  • Towards a holistic approach for barrier management in the petroleum industry 

   Øien, Knut; Hauge, Stein; Størseth, Fred; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth (SINTEF Rapport;A26845, Research report, 2015)
  • Uavhengig gransking av hendelse ved Kleppe vannverk 2019 

   Eikebrokk, Bjørnar; Kvitsand, Hanne Margrethe Lund; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Antonsen, Stian; Gjerstad, Karl Olav; Bruaset, Stian; Salte, Arild; Grøv, Eivind; Aalberg, Asbjørn Lein (SINTEF rapport;2021:00115, Research report, 2021)
   Torsdag 6. juni 2019 ble det oppdaget et utbrudd av mage-tarmsykdom innenfor et geografisk avgrenset område på Askøy. Utbruddet viste seg å skyldes levering av mikrobielt forurenset drikkevann fra Kleppe vannverk, og ...
  • Verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet - case-studier i bygg og anlegg 

   Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Albrechtsen, Eirik; Kilskar, Stine Skaufel; Edwin, Kinga Wasilkiewicz (SINTEF Rapport;2020:00662, Research report, 2020)
   Rapporten beskriver resultatene fra en kartlegging der formålet har vært å få økt kunnskap om verneombudets rolle, utfordringer og muligheter knyttet til deres deltakelse i sikkerhetsarbeidet i bygg- og anleggsprosjekter. ...