• Når taket dør 

      Thodesen, Bridget O'Brien; Time, Berit (Journal article, 2016)
      I Norge har vi lang tradisjon for og gode erfaringer med torvtak på skrå takfla er. Med blå-grønne tak utsetter vi det grønne taket for større påkjenninger enn våre tradisjonelle torvtak. Taktypen er ikke uten utfordringer, ...